Προέλευση Ιστών

 

Εμβρυολογική Προέλευση Ιστών & Οργάνων

Εξώδερμα

 • Κεντρικό νευρικό
 • Περιφερικό νευρικό
 • Υπόφυση
 • Ιδρωτοποιοί αδένες
 • Μυελός επινεφριδίων
 • Μαστός
 • Αισθητικό επιθήλιο αυτιού, μύτης, ματιού
 • Δέρμα, μαλλιά, νύχια

Μεσόδερμα

 • Μύες
 • Οστά
 • Χόνδροι
 • Υποδόριο
 • Νεφροί, ουρητήρες
 • Γονάδες, ουρήθρα
 • Φλοιός επινεφριδίων
 • Καρδιά
 • Αγγεία
 • Λεμφαγγεία
 • Κύτταρα αιμοποιητικού και λεμφοκύτταρα
 • Σπλήνας

Ενδόδερμα

 • Επιθήλιο: γαστρεντερικού, αναπνευστικού, ουροδόχου κύστεων, τυμπανικής κοιλότητας, ακουστικού πόρου
 • Παρέγχυμα: θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, ήπατος, παγκρέατος