Επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής

 

Πλαστική Χειρουργική

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις

 • Διάνοιξη Αιματώματος
 • Διάνοιξη Δερματικού Αποστήματος
 • Κλειστή ανάταξη κατάγματος δακτύλου
 • Καθορισμός και Συρραφή μικρού τραύματος, έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Ονυχεκτομή Μερική

Μικρές Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου
 • Ακρωτηριασμός Φάλαγγας Δακτύλου
 • Αφαίρεση Λευκοπλακίας
 • Αφαίρεση μικρού υλικού Οστεοσυνθέσεως
 • Βιοψία Δέρματος μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων
 • Διατομή βραχέος χαλινού
 • Διόρθωση Εκτροπίου
 • Διόρθωση αυλών
 • Διόρθωση σχιστίας χείλους
 • Διόρθωση Τηλεκάνθου
 • Εκτομή Αθηρωματώδους Κύστεως, μικρού Λιπώματος, Ινώματος, Θηλώματος, Σιτίλου και γενικώς μικρών 
  δερματικών μορφωμάτων
 • Εκτομή μικρού Δερματικού όγκου και μικρός τοπικός Κρημνός
 • Εκτομή Ξανθελάσματος Βλεφάρου
 • Εκτομή ογκιδίου Μαλακών μορίων, διαμέτρου κάτω των 4εκ.
 • Εξαίρεση γαγγλίου
 • Εξαίρεση όγκου Προσώπου έως 4εκ. 
 • Καθορισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους έως 25εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Κλειστή ανάταξη ρινικού κατάγματος με αναισθησία. Μικρά Μοσχεύματα Δέρματος
 • Μόσχευμα Ρινός απλό
 • Ολική Ονυχεκτομή και Ονυχοπλαστική
 • Ονυχεκτομή Ολική
 • Συρραφή διατομής Τενόντων ή νεύρων μεμονωμένων.
 • Τοποθέτηση μικρών διατατών ιστών έως 4εκ.

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος Άκρας χειρός ή Άκρου Ποδός
 • Ανοικτή ανάταξη κατάγματος Δακτύλου
 • Αποκατάσταση αυλών με μικρομεταμόσχευση μαλλιών χωρίς Laser
 • Αποκατάσταση ρήξεως μυός
 • Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων Δακτύλου. 
 • Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων, χωρίς προσβολή νεύρων, αγγείων ή οστών. 
 • Αφαίρεση παλαμιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren
 • Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα
 • Διόρθωση Βαλανικού Υποσπαδία
 • Διόρθωση αυλών άνω των 2
 • Διόρθωση συνδακτυλίας 2 δακτύλων
 • Διόρθωση σχιστίας Υπερώας, Φαρυγγοπλαστική
 • Εκτομή ευμεγέθους όγκου Μαστού
 • Εκτομή ευμεγέθων επιπολής όγκων, διαμέτρου άνω των 4 εκ. 
 • Εκτομή κύστεως κόκκυγγος και αποκατάσταση
 • Εκτομή μη ψηλαφητού ογκιόίου Μαστού (εντοπισμός διά σύρματος)
 • Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών)
 • Εκτομή όγκου Κοιλιακού τοιχώματος έως 4εκ. Εκτομή Όγκου Μαλακών μορίων, διαμέτρου άνω των 4εκ.
 • Εκτομή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος
 • Εξαίρεση όγκου εδάφους Στόματος έως 2εκ.
 • Εξαίρεση όγκου Προσώπου άνω των 4εκ.
 • Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου 
 • Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση (μέχρι 2 ώρες)
 • Καθορισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους άνω των 25εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Κρημνοί δέρματος έως 2 ώρες
 • Μεγάλα μοσχεύματα δέρματος
 • Μερικός Λεμφαδενικός καθορισμός Βουβωνικής χώρας
 • Μερικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Μασχαλιαίας Κοιλότητος
 • Περιτομή
 • Πλαστική πτερυγίου Ωτός
 • Πολλαπλές τενοντοραφές έως 2 τον αριθμό
 • Τενοντομετάθεση
 • Τεταρτεκτομή Μαστού
 • Τοποθέτηση μεγάλων διατατών ιστών άνω των 4εκ.
 • Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης χόνδρινου τμήματος ρινικού διαφράγματος

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήμης
 • Ανοικτή ανάταξη απλού κατάγματος ζυγωματικού
 • Ανοικτή ανάταξη κατάγματος άνω ή κάτω γνάθου
 • Ανοικτή ανάταξη ρινικού κατάγματος
 • Απλή Μαστεκτομή
 • Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός)
 • Διόρθωση Κοιλιοκήλης
 • Διόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης
 • Διόρθωση Πείκου Υποσπαδία
 • Εκτομή όγκου Γνάθου
 • Εκτομή όγκου Κοιλιακού τοιχώματος άνω των 4 εκ. 
 • Εσχαρεκτομή εγκαυμάτων και αποκατάσταση (άνω των 2 ωρών)
 • Κρημνοί δέρματος άνω των 3 ωρών
 • Λήψη Μοσχεύματος
 • Μερική παρωτιδεκτομή μετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου
 • Μυϊκοί Κρημνοί
 • Μυοδερματικοί Κρημνοί
 • Οστεοτομία απλή Άνω ή Κάτω Γνάθου
 • Οστεοτομία Κόγχου
 • Οστικό Μόσχευμα εδάφους Κόγχου
 • Πλαστική Κοιλιακών Μυών
 • Πλαστική Ομφαλοκήλης
 • Πλαστική Ρινός και Ρινικού Διαφράγματος
 • Ριζικός Βουβωνικός Λεμφαδενικός καθαρισμός
 • Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Μασχαλιαίας Κοιλότητας
 • Σμίκρυνση Μαστών άνω των 350 γρ.
 • Συρραφές νεύρων
 • Χειρουργική αποκατάσταση σκολίωσης οστέινου Τμήματος ρινικού διαφράγματος

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός στο ύψος του Μηρού
 • Ανακατασκευή πτερυγίου με πλευρικό χόνδρο
 • Ανοικτή ανάταξη κατάγματος Κόγχου
 • Αποσυμπίεση Προσωπικού νεύρου
 • Διόρθωση οσχε7κού, πυελικού Υποσπαδία
 • Διόρθωση παράλυσης πλευράς προσώπου
 • Εξαίρεση όγκου εδάφους στόματος άνω των 2 εκ
 • Μαστεκτομή μετά ριζικού Λεμφαδενικού καθαρισμού Μασχαλιαίας κοιλότητος
 • Ολική Παρωτιδεκτομή
 • Οστικό Μόσχευμα Άνω Γνάθου >με διόρθωση Χείλους- Δια φράγματος-Ρινός)
 • Παρωτιδεκτομή με ανακατασκευή προσωπικού νεύρου
 • Ριζικός Λεμφαδενικός Καθορισμός Τραχήλου

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • Ανακατασκευή Μαστού με ορθό κοιλιακό μυοδερματικό κρημνό
 • Ανακατασκευή Μαστού με πλατύ ραχιαίο μυ (με ή χωρίς ένθεμα)
 • Άνω ή Κάτω Γναθεκτομή
 • Πλαστική αποκατάσταση ελλειμμάτων κοιλιακών τοιχωμάτων

Ειδικές Επεμβάσεις

 • Ανάταξη κατάγματος Κρονίου
 • Εξαίρεση όγκων Κρονίου
 • Μικροχειρουργική επανόρθωση
 • Οστεοτομία Lefort ΙΙΙ / Ανοικτή ανάταξη κάταγμάτων κρανίου — κόγχων
 • Οστεοτομία Μέτωπο — προσωπική