Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις

 

Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις

 • Απόξεση Επιθηλίου Κερατοειδούς
 • Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως
 • Ένεση Οινοπνεύματος
 • Επαναληπτική Γαλβανοκαυτηρίαση τριχιάσεως

Μικρές Επεμβάσεις

 • Ανάταξη φακού-Παρακέντηση προσθίου θαλάμου-Δευτερογενής καταρράκτης-Καψουλοτομή
 • Απολίνωση επιπολής κροταφικής αρτηρίας
 • Αφαίρεση κύστης, ογκιδίου, σπίλου
 • Βιοψία Δακρυϊκού αδένος-ογκιδίου-οφθαλμικών ιστών
 • Βλεφαροραφή
 • Καθορισμός μαζών
 • Καθετηριασμός και πλύση δακρυΐκής οδόύ
 • Κερατοτομή μέτεγχειρητική επαναληπτική
 • Κρυοπηξία
 • Μεμβρανεκτομή
 • Ξανθελάσματα
 • Πτερύγιο
 • Συρραφή Επιπεφυκότος
 • Συρραφή Κερατοειδούς
 • Tatoo Κερατοειδούς-Limbus-Σκληρού
 • Ταρσοραφή 
 • Τραύμα επιφανειακό Βλεφάρων-Επιπεφυκότος
 • Τραύμα Σκληρού Επιφανειακό
 • Χαλάζιο

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Ακτινωτή Κερατοτομή Μυωπίας
 • Ανάταξη ίριδος
 • Ασκός Αφαίρεση
 • Β. Στάδιο τεχνητού οφθαλμού βίδα Αα τοποθέτηση ± τρυπάνωση
 • Βιτρεκτομή πρόσθια
 • Γ. Στάδιο τεχνητού οφθαλμού κατά ΡOΜΡΕ τελική τοποθέτηση
 • Εκτομή Κερατοειδούς Αστιγματική μετά ή άνευ συρραφής
 • Εκτρόπιο
 • Εντρόπιο
 • Επικάλυψη
 • Ιριδοπλαστική
 • Μεταμόσχευση Επιπεφυκότος/ Αμνιακής μεμβράνης
 • Περιστροφή Φακού
 • Πλύση προσθίου Θαλάμου
 • Επεμβάσεις Μυωπίας με Laser

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Αντιγλαυκωματική επέμβαση
 • Αντικατάσταση Ενδοφακών
 • Ασκορινοστομία
 • Αφαίρεση κρυασταλλοειδούς φακού
 • Βλεφαροπλαστική με ή χωρίς χειλεοπλαστική- Πτώση βλεφάρου
 • Εγχείρηση Καταρράκτου
 • Εκκένωση κόγχου
 • Ένθεση Molteno ή τύπου Molteno
 • Ένθεση βαλβίδος Molteno
 • Ένθεση Ενδοφακού- Αφαίρεση Ενδοφακού
 • Κερατοτομή αστιγματισμού
 • Σκληροπλαστική
 • Στραβισμός
 • Τραύμα Υαλώδους
 • Υπερμετρωπία
 • Ένθεση σωληναρίων σιλικόνης ρινοδακρυικού πόρου 

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς
 • Βιτρεκτομή οπίσθια- Χειρ. Ωχράς
 • Εξόρυξη και μεταμόσχευση Βολβού(Σκληρούμεταμόσχευση ένθεση αλομοσχεύματος βολβού)
 • Κερατοπρόθεση ένθεση Α στάδιο - Β στάδιο
 • Μεταμόσχευση Κερατοειδούς
 • Μεταμόσχευση Σκληρού - Limbus
 • Τραύμα Σκληρού, Κερατοειδούς, Υαλώδους 
 • Χειρουργική αποκατάσταση προσθίου ημιμορίου