Ορθοπεδικές Επεμβάσεις

 

Ορθοπεδικές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις

 • Βιοψία δια βελόνης πλην Σπονδυλικής Στήλης
 • Διάνοιξη Αιματώματος
 • Καθορισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Ονυχεκτομή Μερική
 • Παρακέντηση Αιμάρθρου
 • Παροχέτευση Δερματικού Αποστήματος
 • Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία με ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος
 • Τοποθέτηση σκελετικής έλξεως

Μικρές Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου
 • Ανοικτή βιοψία Μυός
 • Αφαίρεση επιπολής ξένων σωμάτων
 • Αφαίρεση καλοήθων όγκων Δακτύλου
 • Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσυνθέσεως
 • Βιοψία Δέρματος μυός, κροταφικής  αρτηρίας, λεμφαδένων
 • Βιοψία δια βελόνας Σπονδυλικής Στήλης
 • Διαδερμική αφαίρεση βελονών Kirschner
 • Διάνοιξη ελύτρου Τένοντος
 • Εκτομή Αθηρωματώδους Κύστεως, μικρού Λιπώματος, Ινώματος, Θηλώματος, Σπίλου και γενικώς μικρών δερματικών μορφωμάτων
 • Εξαίρεση γαγγλίου
 • Καθαρισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους έως 25εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γενική αναισθησία
 • Ολική Ονυχεκτομή και Ονυχοπλαστική
 • Ονυχεκτομή Ολική
 • Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου

Μεσαίες Επεμβάσεις 

 • Ακρωμιοπλαστική Ώμου
 • Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου 
  Ποδός
 • Αναίμακτη ανάταξη καταγμάτων-εξαρθρημάτων άκρων υπό γεν. αναισθησία
 • Αντιμετώπιση καταγμάτων δι’εξωτερικής οστεοσυνθέσεως
 • Αντιμετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγματος Δακτύλου
 • Αποκατάσταση ρήξεως Μυός
 • Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων Δακτύλου
 • Αφαίρεση Υλικών Εσωτερικής Οστεοσυνθέσεως (πλήν βελονών Kirschner,σύρματος ή κοχλίου)
 • Αφαίρεση υπολειμμάτων οστών, χειρουργικός καθαρισμός
 • Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος μαλακών μορίων
 • Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, μείζονος πολυγώνου, κόκκυγγος, άκρου κλειδός
 • Αφαίρεση παλαμιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren
 • Διαγνωστική Αρθροσκόπηση
 • Διαδερμική τοποθέτηση βελονών Kirschner
 • Διατομές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβοκράνου, συνδρόμου προσαγωγών
 • Εκτομή Όγκου Μαλακών μορίων, διαμέτρου άνω των 4εκ.
 • Καθαρισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους άνω των 25εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Σύνδρομο συμπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος. σύνδρομο ταρσίου σωλήνος
 • Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του Τετρακεφάλου ή Δικεφάλου
 • Συρραφή ρήξεως μεμονωμένων συνδέσμων πλην χιαστών
 • Τοποθέτηση Κρανιακής Έλξεως Hallo με ή χωρίς κηδεμόνα Minerva
 • Τρυπονισμοί οστών επί οστεομυελίτιδος, κ.λ.π. Χειρ/κή αντιμετώπιση καταγμάτων δακτύλου
 • Χειρουρ/κή αντιμετώπιση Βλαισού μεγάλου δακτύλου
 • Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου του Ώμου (Rotator Cuff)
 • Χειρουργική Αρθροσκοπική επέμβαση Γόνατος (περιλαμβανομένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιημένη επέμβαση)
 • Χειρουργική Αρθροσκοπική επέμβαση Ωμου
  (περιλαμβανομένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιημένη επέμβαση)

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήμης
 • Ανοικτή υμενεκτομή μεγάλων αρθρώσεων
 • Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ισχίου
 • Αντιμετώπιση καταγμάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων Επικονδύλων, δι εσωτερικής οστεοσυνθέσεως
 • Αντιμετώπιση καταγμάτων Βραχιονίου, Κνήμης, Κλειδός, δι εσωτερικής οστεοσυνθέσεως
 • Αντιμετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην διατομής αρτηριών, νεύρων)
 • Αποκατάσταση ρήξεως μυών (Πέραν του ενός μυός)
 • Αρθροδεσία αρθρώσεων μεσαίου μεγέθους π.χ. Ποδοκνημικής-Υπαστραγαλικών
 • Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού
 • Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτομή με αποκατάσταση εκτατικού μηχανισμού του γόνατος)
 • Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών
 • Ενδαρθρικά κατάγματα Αγκώνος-Γόνατος-Ποδοκνημικής (Pilon) και Υπερκονδύλια
 • Ενδοσκοπική Μηνισκεκτομή
 • Λήψη οστικών Μοσχευμάτων (Λαγονίων)
 • Οστεοσύνθεση κατάγματος επιγονατίδος
 • Οστεοτομία περιοχής Γόνατος
 • Πλαστική Κοιλιακών Μυών
 • Πλαστκή Χιαστών Συνδέσμων
 • Σύνθετες Επεμβάσεις Άκρου Ποδός (ΤενοντομετάθεσηΔιορθωτικές Οστεοτομίες)
 • Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγματα Βραχιονίου μετά ή άνευ εξαρθρήματος
 • Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος Ακρωμιοκλειδικής
 • Χειρουργική αντιμετώπιση καθ έξιν εξαρθρήματος Επιγονατίδος
 • Χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος εξαρθρήματος Ώμου
 • Xειρουργικός καθορισμός επί φλεγμονών μεγάλων αρθρώσεων δι ανοικτής μεθόδου

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός στο ύψος του Μηρού
 • Αντιμετώπιση κατάγματος άνω πέρατος Μηριαίου δια κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ημιολικής αρθροπλαστικής
 • Αντιμετώπιση κατάγματος ισχίου
 • Επιμήκυνση Οστών
 • Ημιολικές Αρθροπλαστικές
 • Μεταφορά αγγειούμενων μοσχευμάτων και εκτενών μίσχων ή ελευθέρων Μυϊκών κρημνών
 • Μικροδισκεκτομή
 • Οστεοσύνθεση καταγμάτων Μηριαίου δια πλακός ή ενδομυελικής ηλώσεως
 • Οστεοτομίες ισχίου
 • Χειρουργική αντιμετώπιση Διατροχαντηρίου κατάγματος
 • Χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος Σπονδυλικής
 • Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία
 • Χειρουργική αντιμετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών οστών
 • Χειρουργικοί καθαρισμοί φλεγμονών Σπονδυλικής Στήλης

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • Αθροδεσία ισχίου, Ώμου, Γόνατος
 • Κυφοπλαστική
 • Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώμου
 • Οστεοτομίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεμβάσεις επί συγγενούς δυσπλασίας του Ισχίου
 • Πλαστική ισχίου κατά Girdlestone
 • Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα
 • Σπονδυλοπλαστική
 • Χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος Σπονόυλικής
 • Στήλης με σπονδυλοδεσία
 • Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων Πυέλου, Κοτύλης

Ειδικές Επεμβάσεις

 • Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision)
 • Απεξάρθρωση ισχίου ή Ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων διά μικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών
 • Εκτεταμένες επεμβάσεις Σπονδυλικής Στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια)
 • Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων
 • Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης και κακοήθων όγκων Μακρών Οστών και Λεκάνης