Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις

 

Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Αγγειογραφία Εγκεφάλου με C-ARM
 • Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 
 • Καθετήρας μέτρησης ICP
 • Κρανιοανάτρηση
 • Τοποθέτηση Ommaya
 • Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage
 • Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Αντιμετώπιση Αγγειακής Δυσπλασίας Εγκεφάλου δι Επεμβατικής Ακτινολογίας
 • Αποσυμπίεση νεύρου με κρανιοτομία
 • Επισκληρίδιο Αιμάτωμα
 • Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. 
 • Οσφική Πεταλεκτομή
 • Οσφυοπεριτοναική παροχέτευση
 • Παρακέντηση αποστήματος Εγκεφάλου
 • Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Αυχενική Δισκεκτομή
 • Αυχενική Πεταλεκτομή
 • Βαλβίδα Εγκεφάλου
 • Βιοψία όγκου Εγκεφάλου
 • Θωρακική Δισκεκτομή
 • Θωρακική Πεταλεκτομή
 • Κρανιοπλαστική
 • Μηνιγγοπλαστική
 • Μικροδισκεκτομή
 • Οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα
 • Οσφική Δισκεκτομή
 • Πλαστική Εφιππίου
 • Στερεοταξία
 • Συμπαθεκτομή
 • Τρηματοτομή

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • Αποσυμπίεση τριδύμου νεύρου
 • Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιματώματος
 • Διασφηνοειδής Υποφυσεκτομή/Αδενωματεκτομή
 • Εξωμυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού
 • Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα
 • Προσθία Αυχενική Σωματεκτομή και Σπονδυλοδεσία
 • Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα
 • Συμφυσιόληση σπονδυλικής στήλης

Ειδικές Επεμβάσεις

 • Αγγειακή Δυσπλασία Εγκεφάλου
 • Αιμαγγείωμα Παρεγκεφαλίδος
 • Ανεύρυσμα Εγκεφάλου
 • Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώματος
 • Αφαίρεση Μηνιγγιώματος κυριότητος Εγκεφάλου
 • Αφαίρεση Μηνιγγιώματος κυριότητας Ν.Μ. και ριζών
 • Γλοιοβλάστωμα
 • Ενδομυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού
 • Επεμβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής (Επιληψία, ν. Parkinson)
 • Ημι-λοβεκτομή (κροταφικού-ινιακού-μετωπιαίου- βρεγματικού)
 • Όγκοι βάσεως κρονίου
 • Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων
 • Συριγγομυελική κύηση Ο.Μ.Σ.Σ. Χορδοτομή