Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις

 

Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις 

 • Αποκατάσταση κοιλιακών ανευρυσμάτων
 • Τοποθέτηση ενδοαγγειακού μοσχεύματος στη θωρακική αορτή

Ειδικές Επεμβάσεις

 • Ανατομική αποκατάσταση ανωμάλου Στεφανιαίου Δίσκου
 • Ανεύρυσμα ανιούσης αορτής
 • Ανεύρυσμα αορτικού τόξου ανιούσης αορτής
 • Ανεύρυσμα αριστεράς κοιλίας
 • Ανεύρυσμα κατιούσης θωρακικής αορτής (με εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας)
 • Ανοικτή βαλβιδοτομή
 • Αντικατάσταση Αορτικής βαλβίδας  (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής)
 • Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς
 • Αντικατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδας  (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής)
 • Αντικατάσταση Πνευμονικής βαλβίδας 
  (συμπεριλαμβανομένης βαλβιδοπλαστικής / βαλβιδοτομής)
 • Αντικατάσταση Τριγλώχινος βαλβίδας
 • Αφαίρεση βηματοδότη με by pass (με εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας)
 • Εκτομή ινώδους ιστού συμφυομένου στις γλωχίνες της καρδιάς
 • Εκτομή καρδιακών όγκων
 • Επαναιμάτωση Στεφανιαίας(ων) με αυτομόσχευμα συμπεριλαμβανομένης της λήψης του αυτομοσχεύματος και Ενδαρτηρεκτομή
 • Επανεπέμβαση παράκαμψης ΑορτοΣτεφανιαίας(ων) συμπεριλαμβανομένης λήψεως αυτομοσχευμάτων
 • Οξύ διαχωριστικό ανεύρυσμα ανιούσης αορτής
 • Πλαστική αποκατάσταση Μιτροειδούς βαλβίδος
 • Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας
 • Σύγκλειση Μεσοκολπικής επικοινωνίας