Θωρακοχειρουργικές Επεμβάσεις

 

Θωρακοχειρουργικές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις

 • Βιοψία δια βελόνας

Μικρές Επεμβάσεις

 • Απλή παροχέτευση Θώρακος
 • Βιοψία δια βελόνας υπό CT - US
 • Βιοψία Υπεζωκότος με βελόνη Abrams
 • Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Βρογχοσκόπηση
 • Βρογχοσκόπηση και βιοψία ή αφαίρεση ξένου σώματος
 • Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών)
 • Παράθυρο Περικαρδίου
 • Παροχέτευση Θώρακος με Πλευροδεσία
 • Πλευροδεσία

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Εκτομή Περικαρδίου
 • Ερευνητική Θωρακοτομή
 • Θεραπεία Πνευμονοθώρακος με Θωρακοσκόπηση
 • Θεραπεία Πνευμονοθώρακος με Θωρακοτομή
 • Θωρακοσκόπηση με ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π.
 • Μεσοθωρακοσκόπηση
 • Πλύση Θώρακος (Αιμοθώρακας ή Πλευρίτις) 
 • Σύγκλειση Στέρνου
 • Σφηνεκτομή Πνεύμονος με Θωρακoτομή
 • Τοποθέτηση Stent Τραχείας ή Βρόγχου
 • Xυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικoύ πόρου

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Αφαίρεση Εμπυήματος (παροχέτευση, καθαρισμός)
 • Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύμονος
 • Διόρθωση Διαφραγματοκήλης διαθωρακικώς
 • Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος με κατάληψη πνευμονικού ιστού
 • Θωρακοσκοπική εκτομή κύστεων
 • Θωρακοσκοπική Συμπαθεκτομή
 • Ογκεκτομή υπεζωκότα γιο μεσοθηλίωμα
 • Τμηματεκτομή Πνεύμονος
 • Τραχειοπλαστική

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου με Στερνοτομή
 • Βρογχοπλαστική
 • Εκτομή ανευρύσματος κατιούσας θωρακικής αορτής ή τοποθέτηση Stent
 • Εκτομή Πνεύμονος και τοποθέτηση patch στην αορτή
 • Θυμεκτομή
 • Θωρακικό ανεύρυσμα
 • Λοβεκτομή
 • Οισοφαγεκτομή (Μερική ή Ολική)
 • Πνευμονεκτομή

Ειδικές Επεμβάσεις 

 

 • Ενδοπερικάρδια ριζική πνευμονεκτομή
 • Πλευροπνευμοεκτομή και αφαίρεση διαφράγματος  περικαρδίου για μεσοθηλίωμα