Ενδαγγειακές Επεμβάσεις

 

Ενδαγγειακή Χειρουργική

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις 

 • Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα
  (πλην φλεβοκαθετήρα)
 • Καθορισμός τραυμάτων δακτύλων

Μικρές Επεμβάσεις 

 • Αποκάλυψη Φλεβός

Μεσαίες Επεμβάσεις 

 • Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Μηριαίας
 • Ενδαγγειακή εκλεκτική θρομβόλυση (Α-Φ)

Μεγάλες Επεμβάσεις

 • Διαδερμική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης
 • Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική ιγνυακής
 • Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου
 • Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Ανεύρυσμα Λαγονίου αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής
 • Ανεύρυσμα Μηριαίας αρτηρίας-ενδαγγειακής χειρουργικής
 • Ανεύρυσμα Περιφερικών Αγγείων-ενδαγγειακής χειρουργικής
 • Ανεύρυσμα Υποκλειδίου-ενδαγγειακής χειρουργικής
 • Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Υποκλειδίου
 • Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύμου
 • Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος
 • Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής
 • Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής
 • Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων
 • Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής
 • Κλάδοι αορτικού Τόξου

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις 

 • Ανεύρυσμα κοιλιακής Αορτής-ενδαγγειακής χειρουργικής