Δερματολογικές Επεμβάσεις

 

Επεμβατική Δερματολογία

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις

  • Αφαίρεση — καθαρισμός μολυσματικής τερμίνθου έως 4εκ. 
  • Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωμάτων έως τεσσάρων τον αριθμό
  • Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση Μυρμηκιών-Κονδυλωμάτων έως τεσσάρων τον αριθμό

Μικρές Επεμβάσεις

  • Αφαίρεση — καθορισμός μολυσματικής τερμίνθου άνω των 4εκ.
  • Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως
  • Εκτομή δερματικού μορφώματος διαμέτρου έως 4εκ.
  • Εκτομή σπίλων
  • Εκτομή Τμήματος δέρματος προς βιοψία
  • Ηλεκτροχειρουργική αφαίρεση Θηλωμάτων άνω των τεσσάρων τον αριθμό
  • Ηλεκτροχειρουργική ή κρυοχειρουργική αφαίρεση   Μυρμηκιών-Κονδυλωμάτων άνω των τεσσάρων τον αριθμό