Επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής

 

Γενική Χειρουργική

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις

 • Βαλανοποσθική λύση συμφύσεων
 • Βιοψία διά βελόνης
 • Βιοψία Μαστού διά βελόνης (FΝΑ) — Έως δύο τον αριθμό
 • Διάνοιξη Αιματώματος
 • Διάνοιξη Δερματικού Αποστήματος
 • Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος)
 • Καθαρισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Ονυχεκτομή Μερική
 • Παρακέντηση Κύστεως

Μικρές Επεμβάσεις 

 • Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου
 • Αποκάλυψη Φλεβός
 • Αφαίρεση γαγγλίου
 • Αφαίρεση μικρών επιπολής ξένων σωμάτων
 • Βιοψία Δέρματος μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων
 • Βιοψία Μαστού δια βελόνης (FΝΑ)-Άνω των δύο
 • Διατομή βραχέος χαλινού
 • Εκτομή Αθηρωματώδους Κύστεως, μικρού Λιπώματος, Ινώματος, Θηλώματος. Σπίλου και γενικότερα μικρών Δερματικών Μορφωμάτων
 • Εκτομή μικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου μαστού
 • Εκτομή ογκιδίου μαλακών μορίων, διαμέτρου κάτω των 4εκ
 • Εκτομή πολυπόδων, θηλωμάτων, κονδυλωμάτων εξωδέρματος Πρωκτικού Δακτυλίου, έως δύο τον αριθμό
 • Καθαρισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους έως 25εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Ολική Ονυχεκτομή και Ονυχοπλαστική
 • Ονυχεκτομή Ολική
 • Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος

Μεσαίες Επεμβάσεις 

 • Αιμορροϊδεκτομή
 • Αποκατάσταση ρήξεως μυός
 • Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων. Διάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήματος
 • Διόρθωση κρυψορχίας-Ορχεοπηξία
 • Διόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία
 • Εκτομή ευμεγέθους όγκου Μαστού
 • Εκτομή ευμεγέθων επιπολής όγκων, διαμέτρου άνω των 4 εκ. 
 • Εκτομή Κύστεων-Συριγγίων Τραχήλου
 • Εκτομή Κύστεως Κόκκυγγος
 • Εκτομή κύστεως ωοθήκης
 • Εκτομή Μεκελείου Αποφύσεως
 • Εκτομή μορφωμάτων βλεννογόνου πρωκτού
 • Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών)
 • Εκτομή όγκου Κοιλιακού τοιχώματος έως 4εκ
 • Εκτομή όγκου Μαλακών μορίων, διαμέτρου >4εκ
 • Εκτομή όζου Θυρεοειδούς
 • Εκτομή Παραεδρικού Συριγγίου
 • Εκτομή πολύ ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισμός δια σύρματος)
 • Εκτομή πολυπόδων, θηλωμάτων, κονδυλωμάτων Πρωκτικού Δακτυλίου, άνω των δύο
 • Εκτομή Ραγάδος
 • Εκτομή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος
 • Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς Παρασκευή του προσωπικού νεύρου
 • Καθαρισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους άνω των 25εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων
 • Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος
 • Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης
 • Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινομυωμάτων
 • Μερικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Βουβωνικής χώρας
 • Μερικός Λεμφαδενικός Καθορισμός Μασχαλιαίας Κοιλότητος
 • Ορχεκτομή
 • Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος
 • Πλαγία Σφιγκτηροτομή
 • Πλαστική Υδροκήλης
 • Σκωληκοειδεκτομή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος μετά ή όχι στοιχείων Τοπικής περιτονίτιδος
 • Τεταρτεκτομή Μαστού
 • Φίμωση
 • Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου με εντεροτομή
 • Χολοκυστοστομία

Μεγάλες Επεμβάσεις 

 • Απλή Μαστεκτομή
 • Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός)
 • Βαγοτομή
 • Βραγχιακή Κύστη Τραχηλικής χώρας
 • Γαστροεντεροαναστόμωση
 • Γαστροτομή με αφαίρεση καλοήθους όγκου στομάχου
 • Διάσπαση Χειρουργικού Τραύματος-Εκσπλάγχνωση-Συρραφή
 • Διόρθωση Διαφραγματοκήλης δι εφαρμογής δακτυλίου
 • Διόρθωση Επιγαστρκής κήλης
 • Διόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης
 • Εκτομή Επιπλόου
 • Εκτομή ευμεγέθους όγκου Τραχήλου
 • Εκτομή όγκου Κοιλιακού τοιχώματος άνω των 4 εκ
 • Εκτομή Ορθοκολπικού Συριγγίου
 • Εντεροεντεροαναστόμωση
 • Εξαίρεση Ινομυωμάτων μήτρας έως 3 τον αριθμό με ανοικτή τομή
 • Εξωμήτριος κύηση
 • Ερευνητική Λαπαροτομία
 • Ερευνητική Λαπαροτομία ± Βιοψία Ενδοκοιλιακού Οργάνου
 • Εφαρμογή δακτυλίου Στομάχου επί νοσογόνου παχυσαρκίας
 • Λύση Συμφύσεων επί ειλεού
 • Μερική Θυρεοειδεκτομή
 • Μερική παρωτιδεκτομή μετά Παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου
 • Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήματος
 • Παροχέτευση Υποδιαφραγματικού Αποστήματος
 • Πλαστική Βουβωνοκήλης (με ή χωρίς Πλέγμα)
 • Πλαστική διαφραγματοκήλης λαπαροσκοπικά
 • Πλαστική Μηροκήλης
 • Πλαστική Ομφαλοκήλης
 • Πρόπτωση Κολοστομίας
 • Ριζικός Βουβωνικός Λεμφαδενικός καθορισμός
 • Ριζικός Λεμφαδενικός Καθορισμός Μασχαλιαίας Κοιλότητας
 • Σαφηνεκτομή ± Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήμης και διατιτραινουσών
 • Συρραφή Τραύματος Ήπατος
 • Συρραφή Τραύματος Σπληνός
 • Υπερεκλεκτική Βαγοτομή
 • Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου με εντερεκτομή

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Άτυπη ηπατεκτομή
 • Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος
 • Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος)
 • Βαγοτομή ± Αναστόμωση
 • Βαγοτομή ± Πυλωροπλοστική
 • Γαστροπλόστική για κακοήθη παχυσαρκία
 • Διακοιλιακή Διόρθωση προπτώσεως ορθού
 • Ειλεός με εντερεκτομή
 • Εκτομή λεπτού εντέρου
 • Εκτομή Ορθοκυστικού Συριγγίου
 • Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση    κύστεως Παγκρέατος
 • Εξαίρεση ίνομυωμάτων μήτρας άνω των 3 με ανοικτή τομή
 • Εξαίρεση Μεγάλων ινομυωμάτων μήτρας - άνω των 7εκ. - με ανοικτή τομή
 • Μαστεκτομή μετά ριζικού Λεμφαδενικού καθαρισμού Μασχαλιαίας κοιλότητος
 • Μερική Γαστρεκτομή
 • Μερική Κολεκτομή
 • Νεφρεκτομή
 • Ολική Θυρεοειδεκτομή
 • Ολική Παρωτιδεκτομή
 • Ολική Υστερεκτομή χωρίς τα εξαρτήματα
 • Παραθυρεοειδεκτομή
 • Πλαστική Διαφραγματοκήλης με κοιλιακή τομή
 • Ριζική Επινεφριδεκτομή επί αδενώματος
 • Ριζική Μαστεκτομή
 • Ριζικός Λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου
 • Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου
 • Σκωληκοειδεκτομή επί γενικευμένης περιτονίτιδος
 • Χειρουργική αντιμετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από διάτρηση Έλκους
 • Χολοκυστεκτομή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική)
 • Χολοκυστεκτομή + Έρευνα χοληδόχου πόρου

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • Εξαίρεση εκτεταμένων όγκων κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκου χώρου
 • Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναική Λεμφαδενεκτομή
 • Κοιλιοπερινεiκή Εκτομή Ορθού
 • Μερική Παγκρεατεκτομή
 • Οισοφαγεκτομή (Μερική ή Ολική)
 • Ολική Γαστρεκτομή
 • Ολική ή μερική εξεντέρωση Πυέλου
 • Ολική Κολεκτομή
 • Ολική Υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων
 • Πρόσθια Χαμηλή εκτομή παχέος εντέρου
 • Ριζική Επινεφριδεκτομή επί καρκίνου
 • Ριζική θυρεοειδεκτομή επί καρκίνου
 • Ριζική Νεφρεκτομή επί καρκίνου
 • Τυπική Λοβεκτομή Ήπατος
 • Χολοκυστεκτομή ± Σφιγκτηροπλοστική
 • Χολοκυστεκτομή ± Χολοπεπτική Αναστόμωση

Ειδικές Επεμβάσεις 

 

 • Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή ± Μετάθεση Χοληδόχου πόρου + γαστροεντεροαναστόμωση)
 • Ολική Παγκρεατεκτομή
 • Πυλαιο — κοιλική αναστόμωση