Αγγειοχειρουργικές Επεμβάσεις

 

Αγγειοχειρουργικές Επεμβάσεις

Βαρύτητα Επεμβάσεων

Επεμβάσεις

Πολύ Μικρές Επεμβάσεις

 • Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην φλεβοκαθετήρα)
 • Καθορισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων

Μικρές Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου Απλή Απολίνωση κιρσού
 • Αποκάλυψη Φλεβός
 • Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρα

Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός
 • Απλή συρραφή μεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύματος (αρτηρίας, φλέβας)
 • Απολίνωση Μείζονος Σαφηνούς φλεβός
 • Αρτηριακή Εμβολεκτομή Άνω άκρου
 • Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία για αιμοδιάλυση
 • Αφαίρεση Αιμαγγειώματος δείκτου δακτύλου
 • Διερεύνηση ιγνυακής αρτηρίας
 • Παράθυρο Περικαρδίου

Μεγάλες Επεμβάσεις 

 • Αγγειοπλαστική Βραχιονίου
 • Ακρωτηριασμός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήμης, Μηρού
 • Αρτηριακή Θρομβεκτομή Άνω άκρου
 • Αφαίρεση Αυχενικής πλευράς
 • Εκτομή ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας
 • Εκτομή προσθίου Σκαληνού μυός
 • Εκτομή ψευδούς ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας
 • Εμβολή Μηριαίας αρτηρίας
 • Μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή  πρόθεση ΙΝ SITU
 • Μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση με φλέβα
 • Οσφυϊκή Συμπαθεκτομή
 • Σαφηνεκτομή
 • Σύγκλειση ρήξης αγγείου μετά καθετηριασμό
 • Σύγκλειση Στέρνου
 • Φλεβική Θρομβεκτομή (μασχαλο-υποκλειδίου)

Βαρείες Επεμβάσεις

 • Ανεύρυσμα Λαγονίου αρτηρίας
 • Αορτολαγόνιος Θρομβοενδαρτηρεκτομή
 • Αορτο-Λαγόνιος παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση
 • Αορτο-Μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση
 • Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή
 • Υποκλειδιο — υποκλείδιο αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση
 • Φλεβική Θρομβεκτομή (Λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλεβός)

Εξαιρετικά Βαρείες Επεμβάσεις

 • In situ μηροιγνυακή παράκαμψη για διάσωση σκέλους. αορτο-Ιγνυακή παράκαμψη
 • Αορτο-Καρωτιδική παράκαμψη
 • Αορτο-Μηριαία παράκαμψη
 • Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαμψη
 • Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαμψη
 • Αορτο-Υποκλείδιος παράκαμψη
 • Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας
 • Εγχείρηση τραύματος μεγάλου αγγείου μασχαλομηριαίο
 • Εκτομή ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
 • Εκτομή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαμψης και τοποθέτηση πολύ παράκαμψης
 • Επέμβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας
 • Επέμβαση επί ρήξεως κοιλιακής αορτής. Καρωτίδα — Υποκλείδια παράκαμψη