Ροές Έγχυσης

 

Ρυθμός και Όγκος Έγχυσης

Αρτηρίες (Ροή/όγκος ΣΚ)

Φλέβες (Ροή/όγκος ΣΚ)

Από Αορτή

PIGTAIL

 

 

 Κλάδοι αορτής

18 / 25

 

 

 Άνω άκρου

18 / 25

 

 

 Ιγνυακή

18 / 30

 

 

 Γαστροκνημία

18 / 35

 

 

 Άκρου ποδός

18 / 40

 

 

Εκλεκτικά

Καθετήρα

Καθετήρα

 

 Κλάδοι αορτής

8 / 10

 Μόσχευμα

10 / 10

 ΑΜΑ-αιμορραγία

8 / 30

 Φίστουλα

10 / 10

 Καρωτίδες

8 / 15

 Σφαγίτιδα

8 / 15

 Σπονδυλική

7 / 10

 Γοναδικές

10 / 10

 Ανώνυμη

15 / 15

 Κοίλη φλέβα

18 / 25

 Υποκλείδια

15 / 15

 Άνω Άκρου

15 / 15

 Άνω άκρου

15 / 15

 Κάτω Άκρου

15 / 15

 Κάτω άκρου

15 / 15

 

 

 Γαστροκνημίας

15 / 15

 

 

 Άκρου ποδός

15 / 15

 

 

 Μικροκαθετήρας

4 / 10

 

 

 •  Εάν υπάρχει στένωση αυξάνουμε την ποσότητα του ΣΚ για να ελέγξουμε εάν την διασχίζει.

 • Φυσιολογικά, αλό είναι να μην είναι υπερσυμπηκνωμένη με ΣΚ η έγχυση, γιατί:

  • μπορεί να μην αναδειχτούν τα σημεία έκφυσης κλάδων ή να μην διαπιστώσουμε μια παθολογία, όταν επιπροβάλονται σε διαφορετικό άξονα.

  • υπάρχει μεγαλύτερη τριβή οπότε και δυσκολία στην έγχυση (αργή έγχυση με το χέρι, μεγαλύτερη ακτινοβολία).

 • Φυσικά ο ρυθμός και ο όγκος του ΣΚ κατά την έγχυση μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα:

  • την ποιότητα του μηχανήματος

  • την έγχυση με το χέρι ή με εγχυτή

  • τον καθετήρα που χρησιμοποιούμε

  • την απόσταση από τα αγγεία ή την παθολογία που θέλουμε να αναδείξουμε

 • Προσοχή: Λάθος ρυθμός σε λάθος αγγείο ή σημείο, μπορεί να προκαλέσει βλάβη (πχ διαχωρισμό, αποκόλληση αθηρωματικής πλάκας).