Προγεννητικός Έλεγχος

 

  Εξετάσεις Αίματος:

 • Γεν.Αίματος
 • Γεν.Ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη ορού
 • Σίδηρος ορού
 • Φερριτίνη ορού
 • Έμμεσος Coombs
 • Ομάδα Αίματος - RHESSUS
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης (Hb)
 • Τεστ Δρεπανώσεως
 • VDRL
 • HbsAg (Αυστραλιανό Αντιγόνο)
 • ΑNTI - HCV Oλικό (Ηπατίτιδα C)
 • HIV1 - HIV2
 • Αντισώματα Ερυθράς IgG - IgM
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG - IgM
 • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοιού (CMV) IgG - IgM
 • Αντισώματα Λιστέριας
 • Ορμόνες θυρεοειδους (FT3, FT4, TSH)
 

  Άμεση Εξέταση και Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού για:

 • Μύκητες
 • Τριχομονάδες
 • Neisser
 • Αερόβια
 • Αναερόβια
 

  Καλλιέργεια Τραχηλικού Επιχρήσματος για:

 • Μυκόπλασμα
 • Χλαμύδια