Ηλεκτρολύτες - Μέταλλα Αίματος

 

Ηλεκτρολύτες - Μέταλλα

 Φ.Τ.

                Νάτριο (Na+)

136 - 145 mmol/l

                Κάλιο (K+)

3,5  - 5,1 mmol/l

                Ασθέστιο Ca+)

8,5 - 10,1 mg/dl

                Μαγνήσιο (Mg-)

1,8 - 2,4 mg/dl

                Χλώριο (CL-)

98 - 107 mg/dl

                Φώσφορος (P)

2,5 - 4,9 mg/dl

                      Σελήνιο  
                      Μόλυβδος (Pb)  
                      Αρσενικό (As)  
                      Υδράργυρος (Hg)  

                HCO3-

20 - 30 mmol/l

                SO24

1 mg/dl