Εξετάσεις Πήξεως

 

Παράμετρος

Φ.Τ.

Χαρακτηριστικά

INR

1 - 1.5

 • International Normalized Ratio
 • Ήπια Αντιπηκτική Αγωγή: INR: 2.0 – 3.0 (στις περισσότερες περιπτώσεις).
 • Εντατική Αντιπηκτική Αγωγή: INR: 2.5 – 3.5 (αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας, και στο αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο).Κίνδυνος θρόμβωσης αν είναι χαμηλότερο ή αιμορραγίας αν είναι μεγαλύτερο.

Χρόνος προθρομβίνης ή Quick (PT)

11'' - 15''

 • Για την ανίχνευση διαταραχών της πήξης  των παραγόντων που συνθέτουν το εξωγενές σύστημα.
 • Αντιπροσωπεύει τον χρόνο ενεργοποίησης του μηχανισμού πήξης.
 • Παρακολούθηση θεραπείας με κουμαρινικά αντιπηκτικά, που αποτελούν ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (ακενοκουμαρόλη-Sintrom, βαρφαρίνη-Panwarfin)
 • Αντίδοτο: βιταμίνη Κ  (5 -20 mg) (αντιστρέφει τη δράση της βαρφαρίνης σε 12 έως 24 ώρες).

Χρόνος μερικής

θρομβοπλαστίνης

(a-PTT)

25'' - 40''

 • Για την ανίχνευση διαταραχών της πήξης  των παραγόντων που συνθέτουν το ενδογενές σύστημα.
 • Παρακολούθηση θεραπείας με Ηπαρίνη (Clexane, Fraxiparine, Innohep).
 • Αντίδοτο: θειική πρωταμίνη (1mg/100 μονάδες ηπαρίνης).

Χρόνος Θρομβίνης

(ΤΤ)

15'' - 23''

 • Ο χρόνος που χρειάζεται σε ένα δείγμα αίματος να σχηματίσει θρόμβο, όταν προστίθεται θρομβίνη στο δείγμα.
 • Είναι μεγαλύτερος από το φυσιολογικό, όταν υπάρχουν ανωμαλίες στην μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες.
 • Παρακολούθηση ινωδολυτικής θεραπείας, εκτίμηση διαταραχών πήξης όπως η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (DIC) και σε ηπατικές νόσους.

Ινωδογόνο

(Fibrinogen)

 200 - 400 mg/dl

 • Παρακολούθηση της σοβαρότητας και της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής σε διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και ινωδόλυση.

D-Dimer test

≤ 250 ng/mL

 • Αυξημένες συγκεντρώσεις είναι σημείο ενεργούς ινωδόλυσης.