Γενική Αίματος

 

Εξέταση

Φ.Τ.

Μονάδα

Ερυθρά Αιμοσφαίρια (RBC)

 

 

                                         Ενήλικοι, Άντρες

4.6 - 6.2

εκατομμύρια/mm3

                                         Γυναίκες

4.2 - 5.4

εκατομμύρια/mm3

                                         Παιδιά

3.8 - 5.2

εκατομμύρια/mm3

Αιμοσφαιρίνη (HGB)

   

                                         Άντρες

13.0 - 18.8

g/dl

                                         Γυναίκες

11.6 - 16.4

g/dl

Αιματοκρίτης Ht

   

                                          Άντρες

40 - 52

%

                                          Γυναίκες

36 - 48

%

Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC)

4.5 - 10

χιλιάδες/mm3

Ουδετερόφιλα % (NEUT)

45 - 85 %

 

Ουδετερόφιλα (NEU)

2.4 - 9.2

χιλιάδες/mm3

Λεμφοκύτταρα % (LYMPH)

20 - 45 %

 

Λεμφοκύτταρα (LYMPH)

1.0 - 4.0

χιλιάδες /mm3

Ηωσινόφιλα %  (EO)

2 - 6 %

 

Ηωσινόφιλα  (ΕΟ)

0.1 - 0.4

χιλιάδες /mm3

Βασεόφιλα %  (BASΟ)

0 - 1 %

 

Βασεόφιλα  (BASO)

0.0 - 0.1

χιλιάδες /mm3

Αιμοπετάλια (PLT)

150 - 400

χιλιάδες /mm3