Ανοσολογικές Εξετάσεις

 

 
 • CRP απλή (ποιοτική ανίχνευση)

 

 • CRP ποσοτική μέτρηση

 

 • ASTO (αντισώματα έναντι στρεπτοκόκκου)

 

 • RA-TEST (ρευματοειδής παράγοντας, ποιοτική ανίχνευση)

 

 • RF ποσοτική μέτρηση (ρευματοειδής παράγοντας)

 

 • LE-TEST

 

 • MONO TEST (έλεγχος για λοιμώδη μονοπυρήνωση)

 

 • RPR- VDRL (έλεγχος για σύφιλη)

 

 • WIDAL (έλεγχος για σαλμονελλώσεις)

 

 • WRIGHT (έλεγχος για βρουκέλλα)

 

 • Λιστέρια

 

 • Ανοσοσφαιρίνη IgA (έλεγχος ανοσοποιητικού συστήματος)

 

 • Ανοσοσφαιρίνη IgG (έλεγχος ανοσοποιητικού συστήματος)

 

 • Ανοσοσφαιρίνη IgM (έλεγχος ανοσοποιητικού συστήματος)

 

 • Ανοσοσφαιρίνη IgD (έλεγχος ανοσοποιητικού συστήματος)

 

 • Ανοσοσφαιρίνη IgE (έλεγχος ανοσοποιητικού συστήματος- αλλεργιών)

 

 • Αντισώματα IgM έναντι ερυθράς

 

 • Αντισώματα IgG έναντι ερυθράς

 

 • Αντισώματα IgM έναντι CMV (Μεγαλοκυτταριός)

 

 • Αντισώματα IgG έναντι CMV (Μεγαλοκυτταριός)

 

 • Αντισώματα IgM έναντι Τοξοπλάσματος

 

 • Αντισώματα IgG έναντι Τοξοπλάσματος

 

 • Αντισώματα IgM έναντι ΕΡΠΗΣ Ι

 

 • Αντισώματα IgG έναντι ΕΡΠΗΣ Ι

 

 • Αντισώματα IgM έναντι ΕΡΠΗΣ ΙΙ

 

 • Αντισώματα IgG έναντι ΕΡΠΗΣ ΙΙ

 

 • Αντισώματα IgM έναντι ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΠΗ ΖΩΣΤΗΡΑ

 

 • Αντισώματα IgG έναντι ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΠΗ ΖΩΣΤΗΡΑ

 

 • Αντισώματα IgM έναντι EBV (Ebstein-barr virus,ιός λοιμώδους μονοπυρήνωσης)

 

 • Αντισώματα IgG έναντι EBV (Ebstein-barr virus,ιός λοιμώδους μονοπυρήνωσης)

 

 • Αντισώματα IgM έναντι H.pylori (Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού)

 

 • Αντισώματα IgG έναντι H.pylori (Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού)

 

 • Αντισώματα IgΑ έναντι H.pylori (Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού)

 

 • H.pylori ολικό

 

 • HAV ολικό

 

 • Αντισώματα IgM έναντι HAV (έλεγχος Ηπατίτιδας Α)

 

 • Αυστραλιανό αντιγόνο HbsAg (έλεγχος Ηπατίτιδας Β)

 

 • Anti-Hbs (δείκτης, έλεγχος Ηπατίτιδας Β)

 

 • HbcAb (δείκτης, έλεγχος Ηπατίτιδας Β)

 

 • HbcAb IgM (δείκτης, έλεγχος Ηπατίτιδας Β)

 

 • HbeAg (δείκτης, έλεγχος Ηπατίτιδας Β)

 

 • Anti-Hbe (δείκτης, έλεγχος Ηπατίτιδας Β)

 

 • HCV (έλεγχος Ηπατίτιδας C)

 

 • HIV I+II (έλεγχος AIDS)

 

 • ANA (αντιπυρηνικά αντισώματα)

 

 • AMA

 

 • ASMA

 

 • Anti-ds DNA

 

 • Anti-ENA

 

 • Anti-Sm

 

 • Anti-RNP

 

 • Anti-SS-A (Ro)

 

 • Anti-SS-B (La)

 

 • Anti Jo1

 

 • Anti SI 70

 

 • p-ANCA

 

 • c-ANCA

 

 • Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

 

 • Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (έναντι θυρεοειδούς)

 

 • Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (έναντι θυρεοειδούς)

 

 • Anti-TPO (έναντι θυρεοειδούς)

 

 • Θυρεοσφαιρίνη (έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας)

 

 • Παράγοντας συμπληρώματος C3

 

 • Παράγοντας συμπληρώματος C4

 

 • Ολικό συμπλήρωμα C

 

 • Αντισώματα έναντι εχινοκόκκου

 

 • RAST (ανίχνευση IgE αντισωμάτων έναντι διάφορων αλλεργιογόνων παραγόντων)

 

 • ΤΕΣΤ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ (ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι 90 τροφών)

 

 • HLA - Α

 

 • HLA - Β

 

 • HLA - B27

 

 • Αντιπητικό Λύκου