Τοποθέτηση Νεφροστομίας

  

Τοποθέτηση Νεφροστομίας

Ενδείξεις

 • Απόφραξη από καλοήθη ή κακοήθη αίτια, πυόνεφρος
 • Αδυναμία διουρηθρικής προσπέλασης (προσπέλασης στομίων ΚΟΣ)
 • Ουρητήρες με μεγάλες στενώσεις,  ανακάμψεις, συμφύσεις,  συρίγγια, μετεμφύτευση
 • Σε περίπτωση νεοκύστης (ειλεοκύστης.) ή μετεγχειρητικό θρόμβο αίματος
 • Αντιμετώπιση αιμορραγικής κυστίτιδας από iv κυκλοφωσφαμίδη ή ακτινοβολία

Αντενδείξεις

 • Αιμορραγική διάθεση

Προετοιμασία

 • Έλεγχος εργαστηριακών
 • INR (<1.3), PT, aPTT, PLT (>50.000), Htc, CREAT, UREA
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρώτα να διορθώνονται
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • CT, MRI, US, i.v. Ουρογραφία
 • Χημειοπροφύλαξη
 • iv. αντιβιοτικό (1γρ Cefazolin, Ceftiaxone)

Ενημέρωση

 • Έγγραφη συγκατάθεση ασθενούς

Επιπλοκές: Αιμορραγία, αιμάτωμα, ουρίνωμα, άλγος, λοίμωξη, αποτυχία, απώλεια νεφρού

Τοποθέτηση

 • Πρηνή ή πλάγια θέση
 • Ύπτια σε μεταμοσχευμένο νεφρό

Άξονας θέσης

 • ανάλογα εάν είναι αριστερή, δεξιά ή αμφοτερόπλευρη νεφροστομία
 • Ανάλογα το σωματότυπο μπορούμε να περιστρέψουμε τον ασθενή

Τραπέζι (Tips!)

 • Ο ορός όχι απαραίτητα ηπαρινισμένος και δεν χρειάζεται bolus ηπαρίνης.
 • Set νεφροστομίας 8 ή 10 F.

 

Τεχνική

 1. Φλεβοκαθετήρας
 • Διατήρηση φλεβικής οδού
 1. Υπερηχογραφική εκτίμηση
 • Έλεγχος διάτασης, σήμανση σημείου παρακέντησης
 1. Αντισηψία
 • Betadin
 1. Αποστειρωμένο πεδίο
 • Κάλυψη ασθενούς
 1. Τοπική αναισθησία
 • Ξυλοκαίνη
 1. Βελόνα Ciba 22G – 15cm
 • Παρακέντηση οπίσθιου κάτω ελάσσονος κάλυκα, κάτω από τη 12η πλευρά και οπίσθιας μασχαλιαίας γραμμής, μέσω της ανάγγειου γραμμής του Broedel
 • Στους μεταμοσχευμένους, παρακέντηση μεταξύ χειρουργικής τομή και λαγόνιας ακρολοφίας, προς τη μέση ή άνω καλυκική ομάδα
 • Υπό US παράλληλη ή εγκάρσια τεχνική
 • Υπό XRAY σταδιακή απόσυρση της βελόνας με ταυτόχρονη έγχυση 1-2ml διαλυμένου σκιαγραφικού
 1. Σύριγγα (δυνατή η χρήση μαλακού συνδετικού)
 • Αναρρόφηση ούρων
 • Έγχυση σκιαγραφικού 20ml (50/50 με φυσιολογικό ορό)
 1. Σύρμα 0,018 inch
 • Αφαίρεση βελόνας
 1. Πολυκεντρικό σύστημα 4Fr 

        (Accustick)

 • (ομοαξονικό- εξωτερικός κ’ εσωτερικός διαστολέας κ’ εσωτερικός στειλεός)
 • Αφαίρεση σύρματος 0,018 inch μαζί με εσωτερικό διαστολέα και στειλεό
 1. Σύρμα 0,035 inch
 • Αφαίρεση εξ. Διαστολέα
 1. Διαστολέας 8F  – 10F
 • Εισαγωγή και άμεση εξαγωγή
 1. Καθετήρας νεφροστομίας τύπου pigtail 8F – 10F (σε παιδιά 5F – 7F)
 • Αφαίρεση σύρματος 0,035 inch μαζί με το Stiffener
 1. Έλεγχος
 • Εναλλαγή έγχυσης σκιαγραφικού και ορού για τον έλεγχο της βατότητας.
 • Στο τέλος αναρρόφηση του σκιαγραφικού.
 1. Ουροσυλλέκτης

 

Τεχνική Trocar

 • Για τοποθέτηση μόνο με US ή CT, ο καθετήρα φέρεται σε σκληρό μεταλλικό στειλεό

Οδηγίες

 • Αντιβίωση 2 ή 5-7 μέρες, ανάλογα την καλλιέργεια ούρων
 • Μικροαιματουρία, σταματάει μέσα σε 24-36 ώρες
 • Αιμορραγία απαιτεί κλείσιμο του καθετήρα για 6-12 ώρες

Παραμονή

 • Συσχέτιση νόσου και Προδιαγραφές υλικού
 • Αλλαγή ανά 2 – 3 μήνες
 • Εαν ο καθετήρας έχει μείνει πολύ καιρό και το άκρο του pigtail έχει ασβεστώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα θηκάρι 1F μεγαλύτερο του καθετήρα για εξωτερική στήριξη (αφού κόψουμε το κεντρικό άκρο).