Σπονδυλοπλαστική

 

Σπονδυλοπλαστική

Ενδείξεις

 • Κατάγματα, Λυτικές αλλοιώσεις

Αντενδείξεις

 • Διαταραχές πηκτικότητας, τοπική λοίμωξη, μη συνεργάσιμος ασθενής

Προετοιμασία

 • Εισαγωγή σε κλινική
 • Εισιτήριο, Λευκός φάκελος, α/α θώρακος, ΗΚΓ, καρδιολογική και αναισθησιολογική εκτίμηση.
 • Έλεγχος εργαστηριακών
 • INR (<1.2), PT, aPTT, PLT (>50.000), Htc
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρώτα να διορθώνονται
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • CT, MRI
 • Ελέγχουμε τη συμπεριφορά και τοπογραφία.
 • Χημειοπροφύλαξη
 • iv. Αντιβιοτικό Tazosin 425 & Voncon 1gr σε 100 ml NaCl (από το πρωί).
 • Αναλγητικό Apotel, Xefo, Fentanyl (1:10 NaCl)

Ενημέρωση

 • Έγγραφη συγκατάθεση ασθενούς
 • Πιθανές επιπλοκές: Αιμορραγία, αιμάτωμα, άλγος, λοίμωξη, αποτυχία, θάνατος

Τοποθέτηση

 • Πρηνή θέση

 

Τραπέζι (Tips!)

 •  

 

Τεχνική

 1. Φλεβοκαθετήρας
 • Διατήρηση φλεβικής οδού
 1. Αναισθησία
 • Επισκληρίδιος (από αναισθησιολόγο)
 1. Αντισηψία
 • Betadin
 1. Αποστειρωμένο πεδίο
 • Κάλυψη ασθενούς
 1. Παρακέντηση
 • Διαυχενικά κάθε σπονδύλου
 1. Βιοψία
 • Οστικό τεμάχιο και αιματόπηγμα
 1. Έγχυση τσιμέντου
 • Ταυτόχρονα σε κάθε σπόνδυλο
 • Κρατάμε τον απαραίτητο χρόνο πριν τη μετακίνηση του ασθενούς.

Οδηγίες

 • Ενημερωτικό με τις οδηγίες του ασθενούς
 • Αναλγητικό επί πόνου Lonalgal, Primperan, Zantac.
 • Για δυο ώρες επί κλίνης ύπτια και έλεγχος ζωτικών.
 • Ο ασθενής σηκώνεται μετά από 2/μισή ώρες από ιατρό.
 • Προγραμματίζεται CT μετά από 24 ώρες.
 • Εξιτήριο την επόμενη.
 • Κλινική εκτίμηση μετά από 1 εβδομάδα.