Παροχέτευση & Αγγειοπλαστική Χοληφόρων (PTC)

 

Παροχέτευση & Αγγειοπλαστική Χοληφόρων

 Ενδείξεις

 • Απόφραξη από καλοήθη ή κακοήθη αίτια

 Αντενδείξεις

 • Αιμορραγική διάθεση, μη συνεργάσιμος ασθενής

 Προετοιμασία

 • Έλεγχος εργαστηριακών
 • INR (<1.3), PT, aPTT, PLT (>50.000), Htc
 • Χολερυθρίνη, SGOT, SGPT, CREA, UREA, K, NA
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρώτα να διορθώνονται
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • CT, MRI, US
 • Εάν ασκίτης, παροχετεύεται την προηγούμενη μέρα
 • Χημειοπροφύλαξη

iv. αντιβιοτικό (1γρ Cefazolin, Ceftiaxone)

 Ενημέρωση

Έγγραφη συγκατάθεση ασθενούς

Πιθανές Επιπλοκές: Αιμορραγία, διαχωρισμός, ψευδοανεύρυσμα, χόλωμα, χολοπεριτόναιο, άλγος, λοίμωξη, σήψη, αποτυχία, θάνατος

 Τοποθέτηση

Ύπτια

 Άξονας θέσης

Ανάλογα την προσπέλαση (παρακέντηση δεξιού ή αριστερού λοβού)

 Τραπέζι (Tips)

 • Ο ορός δεν χρειάζεται να είναι ηπαρινισμένος και δεν χρειάζεται bolus ηπαρίνης.
 • Set Billiary ή νεφροστομίας.

 

 Τεχνική 

 1. Φλεβοκαθετήρας

Διατήρηση φλεβικής οδού

 1. Υπερηχογραφική εκτίμηση

Έλεγχος διάτασης, σήμανση σημείου παρακέντησης

 1. Αντισηψία

Betadin

 1. Αποστειρωμένο πεδίο

Κάλυψη ασθενούς (εάν είναι λεπτός το άνω άκρο τοποθετείται πάνω από την κεφαλή)

 1. Τοπική αναισθησία

10 ml Ξυλοκαίνη

 1. Βελόνα Ciba 22G – 15cm
 • Παρακέντηση διατεταμένου χοληφόρου αγγείου
 • Υπό US παράλληλη τεχνική
 • Υπό XRAY σταδιακή απόσυρση της βελόνας με ταυτόχρονη αργή έγχυση 1-2ml διαλυμένου σκιαγραφικού (το ΣΚ θα μείνει, ενώ σε κλάδο πυλαίας θα ξεπλυθεί - Προσοχή μη γεμίσει το παρέγχυμα με ΣΚ)
 1. Σύριγγα (δυνατή η χρήση μαλακού συνδετικού)
 • Αναρρόφηση χολής
 • Έγχυση σκιαγραφικού 20ml (50/50 με φυσιολογικό ορό)
 1. Σύρμα 0,018 inch

Αφαίρεση βελόνας

 1. Πολυκεντρικό σύστημα 4F (ομοαξονικό- εξωτερικός κ’ εσωτερικός διαστολέας κ’ εσωτερικός στειλεός)

Αφαίρεση σύρματος 0,018 inch μαζί με εσωτερικό διαστολέα και στειλεό

 1. Σύρμα 0,035 inch

Αφαίρεση εξ. Διαστολέα

 1. Διαστολέας 8F  – 10F

Εισαγωγή και άμεση εξαγωγή (Ορισμένες φορές εάν υπάρχει στένωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αεροθάλαμος για διαστολή)

 1. STENT

Εάν χρειάζεται σε κακοήθεια μόνο  (self expandable)

Εάν χρειάζεται αλλαγή σύρματος με Amblatz

 1. Καθετήρας παροχέτευσης

Αφαίρεση σύρματος 0,035 inch μαζί με το Stiffener (Καθετήρας χοληφόρων ή νεφροστομίας)

 1. Σακούλα παροχέτευσης

 

 Οδηγίες

 • Μπορεί να χρειαστεί CT για τον έλεγχο.
 • Αντιβίωση, αναλγητικό επί πόνου (Xefo, Apotel), Primperan, Zantac.
 • Έλεγχος ζωτικών και παροχέτευσης.
 • Εάν έχει τοποθετηθεί STENT, αφαιρείται ο καθετήρας σε δεύτερο χρόνο, αφού τον έχουμε κλείσει για 24 /ωρες και δεν ανεβαίνει η χολερυθρίνη.

 Παραμονή

 • Συσχέτιση νόσου και Προδιαγραφές υλικού
 • Αλλαγή ανά 2 – 3 μήνες (πάνω σε σύρμα 0,035 inch ή 0,018 inch)
 • Σε περίπτωση απόφραξης του καθετήρα, η αλλαγή μέσω θηκαριού ‘’peel away‘’.

 Επιδείνωση

 • Σε αύξηση της χολερυθρίνης γίνεται έλεγχος της βατότητας με έγχυση από τον καθετήρα ή εάν έχει αφαιρεθεί με νέα παρακέντηση και έλεγχο του STENT. (Εάν υπάρχει συρίγγιο χρήση καθετήρα τύπου Vanshy για να βρεθεί η οδός)
 • Σε στένωση γίνεται διαστολή με αεροθαλάμο (ή σπανιότερα cutting ), τοποθετείται STENT ή νέα παροχέτευση εάν δεν υπάρχει.
 • Εάν κατά την προσπάθεια τοποθέτησης νέου καθετήρα μετακινηθεί ή συνθλιβεί το STENT (πιθανών να φταίει η γωνία εισαγωγής), το σπρώχνουμε στο έντερο με μακρύ θηκάρι (7 ή 8 F X 20 εκ).