Ουρητηρική Ενδοπρόθεση ή Νεφροουρητηρική στομία

 

Τοποθέτηση Ουρητηρικής Ενδοπρόθεσης ή

Νεφροουρητηρικής στομίας (έσω-έξω)

Ενδείξεις

 • Απόφραξη από καλοήθη ή κακοήθη αίτια, πυόνεφρος
 • Αδυναμία διουρηθρικής προσπέλασης (προσπέλασης στομίων ΚΟΣ)
 • Ουρητήρες με μεγάλες στενώσεις,  ανακάμψεις, συμφύσεις, κάκωση, συρίγγια, μετεμφύτευση
 • Σε περίπτωση νεοκύστης (ειλεοκύστης.) ή μετεγχειρητικό θρόμβο αίματος
 • Αντιμετώπιση αιμορραγικής κυστίτιδας από iv κυκλοφωσφαμίδη ή ακτινοβολία

Αντενδείξεις

 • Αιμορραγική διάθεση

Προετοιμασία

 • Έλεγχος εργαστηριακών
 • INR (<1.3), PT, aPTT, PLT (>50.000), Htc, CREAT, UREA
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρώτα να διορθώνονται
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • CT, MRI, US, i.v. Ουρογραφία
 • Χημειοπροφύλαξη
 • iv. αντιβιοτικό (1γρ Cefazolin, Ceftiaxone)

Ενημέρωση

 • Έγγραφη συγκατάθεση ασθενούς
 • Επιπλοκές: Αιμορραγία, αιμάτωμα, ουρίνωμα, άλγος, λοίμωξη, αποτυχία, απώλεια νεφρού

Τοποθέτηση

 • Πρηνή ή πλάγια θέση
 • Ύπτια σε μεταμοσχευμένο νεφρό

Άξονας θέσης

 • ανάλογα εάν είναι αριστερή, δεξιά ή αμφοτερόπλευρη νεφροστομία
 • Ανάλογα το σωματότυπο μπορούμε να περιστρέψουμε τον ασθενή

Τραπέζι (Tips!)

 • Ο ορός όχι απαραίτητα ηπαρινισμένος και δεν χρειάζεται bolus ηπαρίνης.
 • Σετ ουρητηρικού στεντ (8Fr Χ 22 εκ σε γυναίκες, 8F X 24 εκ σε άντρες, έως 28 εκ σε πολύ ψηλούς)

 

Τεχνική

 1. Φλεβοκαθετήρας
 • Διατήρηση φλεβικής οδού
 1. Υπερηχογραφική εκτίμηση
 • Έλεγχος διάτασης, σημείο παρακέντησης
 1. Αντισηψία
 • Betadin
 1. Αποστειρωμένο πεδίο
 • Κάλυψη ασθενούς
 1. Τοπική αναισθησία
 • Ξυλοκαίνη
 1. Βελόνα Ciba 22G – 15cm
 • Παρακέντηση οπίσθιου κάτω ελάσσονος κάλυκα, κάτω από τη 12η πλευρά και οπίσθιας μασχαλιαίας γραμμής, μέσω της ανάγγειου γραμμής του Broedel
 • Στους μεταμοσχευμένους, παρακέντηση μεταξύ χειρουργικής τομή και λαγόνιας ακρολοφίας, προς τη μέση ή άνω καλυκική ομάδα
 • Υπό US παράλληλη ή εγκάρσια τεχνική
 • Υπό XRAY σταδιακή απόσυρση της βελόνας με ταυτόχρονη έγχυση 1-2ml διαλυμένου σκιαγραφικού
 1. Σύριγγα (δυνατή η χρήση μαλακού συνδετικού)
 • Αναρρόφηση ούρων
 • Έγχυση σκιαγραφικού 20ml (50/50 με φυσιολογικό ορό)
 1. Σύρμα 0,018 inch
 • Αφαίρεση βελόνας
 1. Πολυκεντρικό σύστημα 4F (Accustick)
 • (ομοαξονικό- εξωτερικός κ’ εσωτερικός διαστολέας κ’ εσωτερικός στειλεός)
 • Αφαίρεση σύρματος 0,018 inch μαζί με εσωτερικό διαστολέα και στειλεό
 1. Σύρμα 0,035 inch
 • Αφαίρεση εξ. Διαστολέα
 1. Αγγειογραφικός καθετήρας (vansy, cobra, vertebral)
 • Προώθηση καθετήρα και σύρματος στην ουροδόχο κύστη
 • Υπολογίζεται το μήκος του ευθειασμένου ουρητήρα για την επιλογή της ενδοπρόθεσης
 1. Αντικατάσταση σύρματος 0,035 inch με σκληρό σύρμα
 • Amplatz ή Stiff, υδρόφιλο, ευθύ ή κυρτό, 0,035 inch ή 0,018 inch ανάλογα την μορφολογία  του ουρητήρα
 • Σκοπός η καλύτερη στήριξη στην ουροδόχο κύστη
 • Αφαίρεση αγγειογραφικού καθετήρα
 • 9 Fr X 30 εκ Peel away sheath εαν θέλουμε για μεγαλύτερη στήριξη
 1. Μπαλόνι 6 – 8 Χ 40 mm
 • Διαστολή στένωσης αν υπάρχει και αφαίρεση μπαλονιού
 1. Διαστολέας 8F  – 10F
 • Εισαγωγή και άμεση εξαγωγή
 1. Ενδοπρόθεση επί καθετήρα προώθησης (Pusher)
 • Προώθηση άπω άκρου στην κύστη και ύστερα απόσυρση του σύρματος μέχρι να περιελιχθεί το άκρο.
 • Προώθηση εγγύς άκρου στην ΠΟΣ
 • Αφαίρεση του Stiffener
 • Τραβάμε το σύρμα αργά, χωρίς να βγεί εκτός πυέλου και ταυτόχρονα να πάρει μορφή pigtail το άκρο του στεντ
 • Αφαιρούμε τον καθετήρα προώθησης (pusher)
 • Εάν χρειάζεται έλκουμε το στεντ από τα νήματα. Κόβουμε το ένα νήμα και το τραβάμε.
 1. Καθετήρας νεφροστομίας τύπου pigtail 8F
 • Αφαίρεση σύρματος μαζί με το Stiffener
 • Νεφροστομία χωρίς κλείδωμα μέχρι να αποσυμφοριστεί ο νεφρός (κλειστή χωρίς σακούλα).
 1. Έλεγχος
 • Εναλλαγή έγχυσης σκιαγραφικού και ορού για τον έλεγχο της βατότητας.
 • Στο τέλος αναρρόφηση του σκιαγραφικού.
 1. Ουροσυλλέκτης
 • Στην περίπτωση της έσω-έξω παροχέτευσης

Οδηγίες

 • Αντιβίωση 2 ή 5-7 μέρες, ανάλογα την καλλιέργεια ούρων

Παραμονή

 • Συσχέτιση νόσου και Προδιαγραφές υλικού
 • Η νεφροστομία αφαιρείται μετά από 1-2 μέρες αφού μείνει κλειστός ο καθετήρας για 12 ώρες και ελεγχθεί ακτινοσκοπικά η βατότητα της ενδοπρόθεσης
 • Αλλαγή ενδοπρόθεσης  ανά 6 μήνες (διουρηθρικά ή διαδερμικά ανάλογα με τις προδιαγραφές του καθετήρα)
 • Σε περίπτωση απόφραξης του καθετήρα η αλλαγή μέσω θηκαριού ‘’peel away‘’.
 • Εαν ο καθετήρας έχει μείνει πολύ καιρό και το άκρο του pigtail έχει ασβεστώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα θηκάρι 1F μεγαλύτερο του καθετήρα για εξωτερική στήριξη (αφού κόψουμε το κεντρικό άκρο).