Μυελογραφία

 

Μυελογραφία

Ενδείξεις

 • Άλγος

Αντενδείξεις

 • Διαταραχές πηκτικότητας, τοπική λοίμωξη, μη συνεργάσιμος ασθενής

Προετοιμασία

 • Εισαγωγή στη Βραχεία
 • Εισιτήριο
 • Έλεγχος εργαστηριακών
 • Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα
 • INR (<1.2), PT, aPTT, PLT (>50.000), Htc, Glu
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρώτα να διορθώνονται
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • CT, MRI
 • Ελέγχουμε την παθολογία και τοπογραφία.

Ενημέρωση

 • Έγγραφη συγκατάθεση ασθενούς
 • Πιθανές επιπλοκές: Αιμορραγία, αιμάτωμα, άλγος, λοίμωξη, αποτυχία, θάνατος

Τοποθέτηση

 • Πλάγια θέση

 

Τραπέζι (Tips!)

 • 1 σύριγγα με γλυκοκορτικοειδές μακράς δράσης και τοπικό αναισθητικό
 • 1 σύριγγα 20 cc με ιωδιούχο μη ιονικό ΣΚ

 

Τεχνική

 1. Αντισηψία
 • Betadin
 1. Παρακέντηση μεσοσπονδύλιου τρήματος
 • Έλεγχος με ΣΚ υπό ακτινοσκόπηση
 1. Αναισθησία
 • Έγχυση γλυκοκορτικοειδούς με τοπικό αναισθητικό
 1. Παρακέντηση σκληράς μήνιγγας
 • Έλεγχος με ΣΚ υπό ακτινοσκόπηση
 1. Έγχυση 15-17 cc ΣΚ
 • Ιωδιούχο μη ιονικό

Οδηγίες

 • Άμεσος έλεγχος με CT (σε ύπτια και πρηνή θέση).
 • Για δυο ώρες επί κλίνης ύπτια και έλεγχος ζωτικών.
 • Στο 2/ωρο επανέλεγχος με CT (σε ύπτια θέση).
 • Ο ασθενής σηκώνεται από ιατρό και εξιτήριο.
 • Κλινική εκτίμηση μετά από 1 εβδομάδα.