Θρομβόλυση με TPA

 

Πρωτόκολλο Θρομβόλυσης με TPA

(Alteplase - Actilyse by Boehringer Ingelheim)

Χορήγηση στο Επεμβατικό Τμήμα

Διάλυμα TPA

Βάζουμε τα 20 ml διαλύματος στο δοχείο με τα 20 mg TPA.

Τελική αναλογία 1 mg/ml

            Bolus

 1. 5 mg (5ml) διαλύματος TPA χορηγούνται bolus μέσα σε 5'.
 2. Εάν χρειάζεται: χορηγούνται 5 mg TPA bolus μέσα σε 5'. (συνολικά 10 mg TPA μέσα σε 10'.

            Στάγδην

 1. Προετοιμασία: Σε σύριγγά των 50 ml βάζουμε 5 mg (5ml) TPA διαλύματος σε 45ml φυσιολογικού ορού, όπου το τελικό διάλυμα θα περιέχει 5mg TPA σε 50 ml διαλύτη (τελική συγκέντρωση 0.1 mg/ml)
 2. Χορήγηση: Ενώνουμε τον καθετήρα με τον εγχυτή σύριγγας σε ρυθμό 1 mg/hr (10ml/hr). (προσοχή να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα)
 1. Εάν η χορήγηση γίνει από Katzen, χρησιμοποιούμε δυο σύριγγες των 50 ml. Σε κάθε σύριγγα βάζουμε 2.5 mg (2.5 ml) του TPA διαλύματος και 47.5 ml φυσιολογικού ορού ,όπου το τελικό διάλυμα θα περιέχει 2.5 mg TPA στα 50 ml (τελική συγκέντρωση 0.05 gm/ml/σύριγγα)
 2. Χορήγηση: Ενώνουμε τον καθετήρα με τον πρώτο εγχυτή σύριγγας σε ρυθμό 0.5 mg/hr (10ml/hr). Ενώνουμε το Katzen με τον δεύτερο  εγχυτή σύριγγας σε ρυθμό 0.5 mg/hr (10ml/hr).

(προσοχή να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα)

Ηπαρίνη

 1. Προετοιμασία: Σύριγγα με 5.000 IU ηπαρίνης και 50ml φυσιολογικού ορού.
 2. Χορήγηση: Ενώνουμε το θηκάρι με τον εγχυτή σύριγγας σε ρυθμό 200 IU/hr (2 ml/hr).

(προσοχή να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα)

Χορήγηση στη Κλινική

Για 6 ώρες

 1. Ελέγχουμε το διάγραμμα φαρμάκων για το TPA και την Ηπαρίνη.
 2. Συνεχίζεται η χορήγηση του διαλύματος TPA  σε 1 mg/hr (10 ml/hr).
 3. Συνεχίζεται η χορήγηση του διαλύματος Ηπαρίνης  σε 200 IU/hr (2 ml/hr).

Μετά τις 6 ώρες

Από καθετήρα:

 1. Μειώνουμε το ρυθμό σε 0.5 mg/hr (5 ml/hr).
 2. Συνεχίζουμε τη χορήγηση διαλύματος TPA σε 1 mg/hr (10 ml/hr).

Από Katzen:

 1. Μειώνουμε το ρυθμό και στους δυο εγχυτές σε 5 ml/hr (0.25 mg/h/σύριγγα)
 2. Συνεχίζεται η χορήγηση σε 10 ml/hr (0.5 mg/hr/σύριγγα)

Οδηγίες

 • Τακτική παρακολούθηση των εργαστηριακών και την των χρόνων πήξεως.
 • Ανά 4 ώρες έλεγχος των ζωτικών σημείων (πίεση, καρδιακός ρυθμός)
 • Ορίζουμε πότε σταματάει η θρομβόλυση.
 • Την επόμενη γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος.

Επιπλοκή

 • Υποτασικό επεισόδιο με πτώση 30 mmHg μπορεί να υποδηλώνει αιμορραγία:
  • Σταματάμε τα θρομβολυτικά
  • Σταματάμε τα αντιπηκτικά
  • Έλεγχος των παραγόντων πήξεως.
  • Ενημέρωση της ομάδας ιατρών.
  • Αντικατάσταση υγρών.
  • Πιθανή απεικόνιση με CT- πυέλου για να εκτιμηθεί η αιμορραγία.