Θερμοκαυτηρίαση (RFA ή MWA)

 

Θερμοκαυτηρίαση με Μικροκύματα ή Ραδιοσυχνότητες σε CT

 Ενδείξεις

 • ΗΚΚ, Μεταστάσεις (≤3)

 Αντενδείξεις

 • Ηπατική ανεπάρκεια (αυξημένα SGOT&SGPT, 13>Χολερυθρίνη) γιατί μπορεί να την επιδεινώσει.
 • Ο όγκος να είναι πολύ μεγάλος ή >3 μεταστάσεις.

 Προετοιμασία

 • Έλεγχος εργαστηριακών
 • INR (<1.3), PT, aPTT, PLT (>50.000), Htc
 • Χολερυθρίνη <13, SGOT, SGPT, CREA, UREA, K, NA
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρώτα να διορθώνονται
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • CT, MRI
 • Ελέγχουμε την αγγειακή συμπεριφορά των αλλοιώσεων και την τοπογραφία τους.
 • Να μη υπάρχει ασκίτης.
 • Χειρουργική αφαίρεση μπορεί να γίνει μόνο όταν η ογκομετρική ανάλυση δείξει ότι το ηπατικό υπόλειμμα είναι >25% του ήπατος χωρίς τον όγκο και δεν υπάρχουν πολλαπλές αλλοιώσεις σε διαφορετικά τμήματα ή λοβούς.
 • Χημειοπροφύλαξη
 • iv. αντιβιοτικό (Zinacef) από 24/ώρου
 • Αναλγητικό Apotel, Xefo, Fentanyl (1:10 NaCl)

 Ενημέρωση

 • Έγγραφη συγκατάθεση ασθενούς
 • Πιθανές Επιπλοκές: Αιμορραγία, αιμάτωμα, άλγος, λοίμωξη, αποτυχία, θάνατος

 Τοποθέτηση

 • Ύπτια

 Άξονας θέσης

 • Ανάλογα το σημείο παρακέντησης

 

 Τεχνική

 1. Φλεβοκαθετήρας
 • Διατήρηση φλεβικής οδού
 1. Αντισηψία
 • Betadin
 1. Αποστειρωμένο πεδίο
 • Κάλυψη ασθενούς
 1. Τοπική αναισθησία
 • Ξυλοκαίνη
 1. Παρακέντηση
 • Το ηλεκτρόδιο να περάσει κατά μήκος του κέντρου της αλλοίωσης και να φτάσει στο όριο της.
 1. Καυτηρίαση
 • Με βάση τις οδηγίες κάθε μεθόδου και μηχανήματος

 Οδηγίες

 • MRI για τον έλεγχο της καυτηρίασης.
 • Αντιβίωση για 3 μέρες, αναλγητικό επί πόνου (Xefo, Apotel, Tramal), Primperan, Zantac.
 • Για δυο ώρες κατάκλιση στο πλευρό της παρακέντησης.
 • Έλεγχος ζωτικών και σημείο παρακέντησης.
 • CT με ΣΚ στο μήνα ή MRI.