Έγχυση Θρομβίνης

 

Διαδερμική Έγχυση Θρομβίνης

Ενδείξεις

 • Ψευδοανεύρυσμα

Αντενδείξεις

 • Αιμορραγική διάθεση, αντιπηκτική αγωγή με υψηλό INR, πολύ μικρό ψευδοανεύρυσμα, ευρύς αυχένας ψευδοανευρύσματος.

Προετοιμασία

 • Έλεγχος εργαστηριακών
 • INR (<1.3), PT, aPTT, PLT (>50.000)
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • US εκτίμηση
 • Χημειοπροφύλαξη
 • Δεν είναι απαραίτητη

Ενημέρωση

 • Έγγραφη συγκατάθεση ασθενούς

 Επιπλοκές: Αιμορραγία, αιμάτωμα, άλγος, λοίμωξη, περιφερικός εμβολισμός,
                  αποτυχία.

Τοποθέτηση

 • Ύπτια θέση

Άξονας θέσης

 • Ανάλογα εάν είναι βρίσκεται αριστερά ή δεξιά.

Τραπέζι (Tips!)

 • Φιαλίδια θρομβίνης:  Tisseel lyo (Baxter), Beriplast (Aventis), βελόνα spinal, σύριγγα 1ml  

 

Προετοιμασία

 • Ανάμειξη θρομβίνης με το διαλύτη, με ήρεμη ανακίνηση.
 • Αναρρόφηση 1ml στη σύριγγα.

Έγχυση

 • Απεικόνιση του ψευδοανευρύσματος με τον υπέρηχο και επιβεβαίωση ροής.
 • Παρακέντηση κατά το μακρύ άξονα με συνεχή απεικόνιση της μύτης της βελόνας.
 • Παρακέντηση του σάκου με τη βελόνα spinal.
 • Πρέπει να φαίνεται η μύτη της βελόνας εντός του σάκου.
 • Έγχυση 0,1ml υπό US και αναμονή για μερικά δευτερόλεπτα.
 • Επανάληψη μέχρι να θρομβωθεί (max 1ml).

Οδηγίες

 • Έλεγχος περιφερικών σφίξεων.
 • Υπερηχογραφική εκτίμηση την επόμενη μέρα.
 • Εάν δεν θρομβωθεί επαναλαμβάνεται η έγχυση θρομβίνης.