Αλλαγή Νεφροστομίας

 

Αλλαγή Νεφροστομίας

Ενδείξεις

 • Με βάση τις προδιαγραφές του υλικού (προυπάρχουσα νεφροστομία)
 • Δυσλειτουργία, λοίμωξη.

Αντενδείξεις

 • Αιμορραγική διάθεση

Προετοιμασία

 • Έλεγχος εργαστηριακών
 • INR (<1.3), PT, aPTT, PLT (>50.000), Htc, CREAT, UREA
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές πρώτα να διορθώνονται
 • Απεικονιστικός έλεγχος
 • US εκτίμηση
 • Χημειοπροφύλαξη
 • iv. αντιβιοτικό (1γρ Cefazolin, Ceftiaxone)

Ενημέρωση

 • Έγγραφη συγκατάθεση ασθενούς
 • Επιπλοκές: Αιμορραγία, αιμάτωμα, ουρίνωμα, άλγος, λοίμωξη, αποτυχία, νεφρεκτομή

Τοποθέτηση

 • Πρηνή θέση
 • Ύπτια σε μεταμοσχευμένο νεφρό

Άξονας θέσης

 • ανάλογα εάν είναι αριστερή, δεξιά ή αμφοτερόπλευρη νεφροστομία
 • Ανάλογα το σωματότυπο μπορούμε να περιστρέψουμε τον ασθενή

Τραπέζι (Tips!)

 • Ο ορός όχι απαραίτητα ηπαρινισμένος και δεν χρειάζεται bolus ηπαρίνης.
 • Set νεφροστομίας 8 ή 10 F.

 

Έλεγχος

 • Εναλλαγή έγχυσης σκιαγραφικού και ορού για τον έλεγχο της βατότητας.
 • Στο τέλος αναρρόφηση του σκιαγραφικού.

Αλλαγή

 • Set νεφροστομίας 8 ή 10 F ανάλογα τι προϋπήρχε.
 • Πάνω σε σύρμα 0,035 inch ή 0,018 inch:
  •  Teflon (θέλει πίεση κατά την εισαγωγή αλλά δεν βγαίνει μόνο του)
  • Υδρόφιλο (μπαίνει εύκολα αλλά με κίνδυνο να τρυπήσει το τοίχωμα της πυέλου ή του ουρητήρα, ή και να γλιστρήσει από την επιθυμητή θέση)
  • Amplatz (εάν χρειαστεί μεγαλύτερη σταθερότητα)

Εάν έχει παραμείνει καιρό

 • Εάν δεν αφαιρείται ο καθετήρας, τοποθετείται θηκάρι 1F μεγαλύτερο από τον καθετήρα (αφού κοπεί το άκρο της βαλβίδας), αφαιρείται η νεφροστομία, τοποθετείται  το σύρμα, αφαιρείται το θηκάρι και εισάγεται η νέα νεφροστομία.
 • Σε περίπτωση απόφραξης του καθετήρα η αλλαγή μέσω θηκαριού ‘’peel away‘’.

Εάν έχει αφαιρεθεί

 • Εάν υπάρχει συρίγγιο, χρήση καθετήρα Vanshy ή θηκαριού για να βρεθεί η οδός, αλλιώς νέα παρακέντηση.