Φίλτρα Άνω και Κάτω Κοίλης Φλέβας

 

 

Φίλτρα

  ALN - Vena Cava Filter (Extraction Kit)
  Bard - Denali, Meridian, Eclipse, G2 X, G2, Simon Nitinol (Recovery Cone, Snare Kit SsssdffrSimonfffffrfrffr,  
  B/Braun - Vena Tech  LP, Vena Tech LGM
  Boston Scientific - Greenfield - (Animation)
  Cook Medical Celect, Gunther Tulip (Retrieval Set), Gianturco-Roehm Bird's Nest
  Cordis - Trapease (Permanent), Optease (Retrievable)
   
 

Φίλτρα Καθετήρες

  Straub Medical - Capturex Filter Catheter