Στεντ Περιφερικών αγγείων

               
 

Abbott

BS

CS

DES

BR

SE

BE

  Y       Y  
  Y         Y
  Y       Y  
  Y       Y  
  Y   Y     Y
  Y   Y Y Y  
 

Atrium

BS  

CS

DES

BR

SE

BE

    Y       Y
 

Bard

           
    Y     Y  
    Y     Y  
 

Boston Scientific

BS CS DES BR SE BE
  Y         Y
  Y       Y  
  Y       Y  
 

Cardiatis

BS CS DES BR SE BE
  Y       Y  
 

Cook Medical

BS CS DES BR SE BE
  Y       Y  
  Y       Y  
  Y       Y  
  Y   Y   Y  
  Y       Y  
 

Cordis

BS CS DES BR SE BE
  Y       Y  
 

Coviden

BS CS DES BR SE BE
  Y       Y  
 

Endocor

BS CS DES BR SE BE
  Y     Y Y  
  Y     Y Y  
 

Gore Medical

BS CS DES BR SE BE
  Y       Y  
    Y     Y  
 

Optimed

BS CS DES BR SE BE
  Y       Y  
  Y       Y  
  Y       Y  
  Y       Y  
  Y       Y  
  Y       Y  
  Y       Y  
 

Stron Medical

BS CS DES BR SE BE
  Y       Y  
               
 

BS   - Bare stent

CS   - Covered stent

DES - Drug eluting stent

BR   - Bioresorbable stent

SE   - Self expandable

BE   - Ballon expandable