Καθετήρες Πρόσβασης & Αγγειογραφίας

/album/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1%cf%82/catheters-01-png/
/album/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1%cf%82/catheters-02-png/
/album/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1%cf%82/catheters-03-png/

Καθετήρες Πρόσβασης & Αγγειογραφίας

 
 

Boston Scientific

 
 
 
 • Rubicon Support Catheter - 0.014''
 
 • RunWay Guide Catheter - (6F-0.035'')
 
 • Mach 1  Guide Catheter - (6F-0.035'')
 
 
 • allRight Curve
 
 • CLS Curve
 
 • Q-Curve
 
 • Voda Left Curve
 

Cook Medical

 
 
 • CrossCath Support Catheter - (3F-0.014'', 3.4F-0.018'', 4.8F-0.035'') 
 
 • CXI Support Catheter - ANG-2, STRAIGHT, DAV - (2.3F-0.014'', 2.6F-0.018'', 4F-0.035'')
 
 • Lumax Guiding Catheter - STRAIGHT, ANG, MPA-PULM - (6-7F - 0.035''-0.038'')
 
 
 • Angled/Multipurpose - MPA, TEGT, 45-DEG-ANGLE
 
 • Cerebral - JB1, DHN1, HN4-5, MAN, WNBG
 
 • Pediatric - PED
 
 • Pulmonary - GPC
 
 • Straight - STRAIGHT
 
 • Ventriculopathy/Aortic - PIG, PIG-PDCS
 
 • Sizing Catheter - PIG, STRAIGHT, VCF, CFP - (5F - 0.035'')
 
 • Slip-Cath Beacon Tip Hydrophilic Catheter - (4-5F - 0.035'')
 
 • Angled/Multipurpose - KMP, MPA, MPB, VERT, DAV, KMP, TEGT
 
 • Cerebral - H1, HN4, JB1-2, MAN, SIM1-2-3, VTK
 
 • Coronary - NTR
 
 • Shuttle Design - ANG, STRAIGH, H1, JB1-2, MPA, SIM1-2, VERT, VTK
 
 • Straigh - STRAIGHT
 
 • Visceral - C1-2, RIM, TC, TC-BNK, VS, VS1-2-3, RUC, TEGT

 

 • Torcon NB Advantage Beacon Tip Catheter (4-6F - 0.035''-0.038'')

 
 • Angled/Multipurpose - KMP, DAV, MPA, MPB, STAIGHT, VERT, VANSCHIE 1-2-3-4-5
 
 • Cerebral - SIM1-2, H1, JB1-2, VTK, H1, WNBG, FC3
 
 • Coronary - JL2-2.5-3, JR1-2-3.5, JIM
 
 • Visceral - C1-2, RIM, VS-1-2-3, RC1-2, RUC, LEV1, RCD, RLG, TEGT, CHG-B-C-2.5
 
 
 • Angled/Multipurpose - COLAPINTO-1, KMP, MPA, DAV, GENSINI
 
 • Aorto-Iliac - NEFF
 
 • Cerebral - H1, JB1, JB2, SIM1, SIM2, WNBG, VTK
 
 • Coronary - AR1-2, JL1-1.5-2-2.5-3, JR1-1.5-2-2.5-3-4, FA-1, NTR
 
 • Embolotherapy - MPA
 
 • Pulmonary - APC, GPC, MONT-1, APC-DAVIS
 
 • Aortic - NIH, PIG, PIG-PS, MPA, STRAIGH, AP2, PED, CHARLES, GAC
 
 • Visceral - RIM, C1-2, RH
 
 
 • Van Andel Dilatation Catheter - (5-8F - 0.035''-0.038'')
 
 • Van Schie Beacon Tip Seeking Catheters 1-2-3-4-5 - (5F - 0.035'')
 

Cordis

 
 • Tempo Angiographic Catheter - STR, TR, PIG, UNIX, SHK, RC1-2-3, MPA-1, MPB - 

                                                          (4-5F - 0.035'')

 

                                                                                      MAN, SIM1-2, BER - (4-5F - 0.035'')

 
 • Nylex Flush Catheter - PIG, STR, TR, UNIX - (4-5F - 0.035'')
 
 • Super Torque Flush Catheter - PIG, STR, C1-2-3, RIM, SHK, RDC1 -(4-6F - 0.035''-0.038'')
 
 
 
 

Covidien    

 
 

Optimed