Εξοπλισμός Kαυτηρίασης 

Εξοπλισμός Θερμοκαυτηρίασης

 

Ραδιοκύματα - RFA

 
 • AngioDynamics
 
 
 
 • Accessories: Softwares, Thermo Pads
 
 • Boston Scientific
 
 
 • Covidien
 
 
 

Μικροκύματα - MWA

 
 • AngioDynamics
 
 
 • Covidien
 
 
   
 

Κρυοκαυτηρίαση - Cryoablation

 
 • Galil Medical
 
 • Systems: Visual-ICE, Precise, SeedNet, MRI SeedNet
 
 • Needles: IceEdge 2.4, IceRod 1.5 Plus, IceRod 1.5 CX
 
 • Accessories: Thermal Sensor, Multi-Point Thermal Sensor
 
 •  HealthTronics 
 
 • Systems: Endocare Cryocare Systems, PerCryo System
 
 • Needles: Endocare Cryoprobes
 
 • Accessories: Endocare TempProbe