Εμβολικά υλικά

 

Προσωρινά Εμβολικά Υλικά 

  Gelfoam (Baxter - Pfizer)
  Avitene (Bard)
 

Autologous blood clot

  

 Μόνιμα Εμβολικά Υλικά

  Μηχανικά
 
 

 

  • Detachable balloons
  Σωματίδια
 
 

       Bead Block (Terumo)

 

 

  Υγρά
 
 
 
  • Alcohol
 
  • Ethanolamine
 
  • Sclerosants