Μονάδες Όγκου

 

Μονάδες

Ισοδύναμα

Microgram

μg

1000 micrograms = 1 mg

Millirgam

mg

1000 milligrams   = 1 g

Gram

gm

1000 grams          = 1 kg

Kilogram

Kg

1 kilogram            = 2.2 lb

Microdrop

μgtt

60 microdrops     = 1 ml

Milliliter

ml

1000 milliliters     = 1 Lt

 

Βάρος σώματος

κg

Μετριέται σε κιλά

Συγκέντρωση φαρμάκων

μg / ml

Micrograms / milliliter

Δόση

μg / kg / min

Micrograms/kilogram/min

Υπολογισμός δόσης έγχυσης

μg / min

Δόση (μg / kg / min) Χ βάρος σώματος (kg)

ml / min

Δόση (μg / min) / συγκέντρωση (μg / ml)