Τράχηλος - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Μαλακά μόρια τραχήλου

 • Μορφολογία, φυσιολογική ανατομία

 • Φυσιολογική θέση ΑΜΣΣ

 

Μύες εδάφους στόματος

 • Ανατομία, πάχος, συμμετρία

 • Χαρακτηρισμός ορίων, εσωτερική δομή

 • Χώροι εδάφους
  (υπογλώσσιος, υπογνάθιος)

 

Υπογνάθιος αδένας (& παρωτιδικός)

 • Μέγεθος (συμμετρία), πυκνότητα

 • Χωρίς διάταση του πόρου

 • Χωρίς υπό- ή υπέρπυκνες περιοχές

 • Χωρίς περιοχές υψηλής ή χαμηλής έντασης σήματος

Λάρυγγας, Φάρυγγας & Παραφαρυγγικές δομές

 • Ανατομία (συμμετρία), μέγεθος

 • Πάχος τοιχώματος, σαφή όρια

 • Χωρίς ξένα σώματα, αποτιτανώσεις, μάζες

 

Οισοφάγος

 • Θέση, πάχος τοιχώματος, όρια, χωρίς μάζες

 

Θυρεοειδής αδένας

 • Ανατομία
  (στην πλειοψηφία συμμετρία)

 • Μέγεθος

 • Εσωτερική δομή
  (ομοιογενής, χωρίς κύστεις, όζους, αποτιτανώσεις)

 

Τραχηλικοί χώροι

 • Οπισθοφαρυγγικός, προσπονδυλικός, παραφαρυγγικός, καρωτιδικός, πρόσθιος & οπίσθιος τραχηλικός, σπλαχνικός

 • Μορφολογία, όρια, συμμετρία, εσωτερική δομή, πάχος

 

Αγγεία

 • Πορεία, διάμετρος
  (χωρίς αιφνίδιες αλλαγές διαμέτρου)

 • Χωρίς ασβεστώσεις

 

Μύες

 • Ανατομία, συμμετρία, όρια

 • Εσωτερική δομή

 

Λεμφαδένες

 • Χωρίς λεμφαδενοπάθεια

 

ΑΜΣΣ

 • Σώματα
  (αριθμός, μορφολογία, σχήμα, θέση, περίγραμμα)

 • Χώροι μεσοσπονδύλιων δίσκων

 • Σπονδυλικός σωλήνας
  (πάχος, χωρίς στένωση)

 • Φυσιολογικό πάχος νωτιαίου μυελού

 • Χωρίς μάζες ή στένωση

 • Σήμα μυελού των οστών

Αυχενικό πλέγμα

 

 • Χωρίς στένωση

 • Χωρίς μάζες