Ιερολόνια Άρθρωση - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Γενικά

 • Σχήμα, συμμετρία, οι αρθρικές επιφάνειες συγκλείνουν προς τα πίσω

 • Όρια (σαφή, ομαλά, χωρίς οστεόφυτα ή διακοπή)

 • Ομαλό πάχος φλοιού

 

Χώρος άρθρωσης

 • Ομοιόμορφο πάχος

 • Χωρίς περιγεγραμμένη στένωση ή διάταση

 • Χωρίς εξάλειψη (αγκύλωση)

 • Χωρίς επιχείλια οστεόφυτα (το λαγόνιο έχει φυσιολογικά περιοχές υπερόστωσης)

 • Χωρίς αύξηση συλλογής υγρού

 • Χωρίς απουσία σήματος εντός της άρθρωσης (πχ αέρας, αποτιτανώσεις)

 • Πάχος αρθρικού χόνδρου

 • Χωρίς παθολογική πρόσληψη σκιαγραφικού

 • Χωρίς πάχυνση της αρθρικής κάψας

Υποχόνδρινες περιοχές

 • Χωρίς λυτικές ή εκφυλιστικές περιοχές

 • Ομοιογενές σήμα

 • Σήμα μυελού των οστών ανάλογο λίπους

 • Χωρίς αύξηση στου σήματος στις Τ2 (σκλήρυνση ιερού, λιπώδης διήθηση μυελού των οστών)

Ιερό

 • Ανατομία
  Μορφολογία, συμμετρία

 • Πάχος και διάταξη των τρημάτων

 • Σήμα μυελού των οστών
  (σήμα λίπους, χωρίς αντικατάσταση μυελού)

 • Πάχος σπονδυλικού σωλήνα
  (κωνικό σχήμα, πάχος σκληράς μήνιγγας, χωρίς στένωση ή διάταση)

Κόκκυγας

 • Σχήμα, μορφολογία, θέση

 

Ιερό πλέγμα

 • Πορεία, πάχος

 

Νευρικά νημάτια

 

 • Μέγεθος, διάταξη

 • Χωρίς οπίσθια καθήλωση

 • Χωρίς συγχώνευση

Μαλακοί ιστοί

 • Μύες
  (λαγονοψοίτης, γλουτιαίοι, ράχης)

 • Λίπος και ενδοκοιλιακές δομές
  (σιγμοιδές, ορθό, ουροδόχος κύστη, προστάτης ή μήτρα & ωοθήκες)

 • Χωρίς μάζες

 • Λεμφαδένες