Πύελος Θήλυ - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Ανώνυμα

 • Μορφολογία, πάχος, συμμετρία

 • Λαγόνια (σχήμα)

 • Λαγονοψοίτης μυς (μέγεθος, πυκνότητα, συμμετρία)

 • Χαρακτηριστικά σήματος

Εντερικές δομές

 • Θέση, πάχος τοιχώματος (χωρίς περιγεγραμμένη πάχυνση)

 • Καλά σκιαγραφημένος αυλός, χωρίς μάζα μαλακού ιστού

 

Περιορθικό λίπος

 • Πυκνότητα λίπους

 • Χωρίς διήθηση ή μάζες

 • Σήμα λίπους

Ισχιο-ορθικός βόθρος

 • Συμμετρία

 • Χωρίς μάζες ή λεμφαδενοπάθεια

 

Ουροδόχος κύστη

 • Επαρκή διάταση

 • Ομαλό περίγραμμα

 • Πάχος τοιχώματος

 

Αγγεία

 • Διάμετρος, πορεία

 • Χωρίς ασβεστώσεις τοιχώματος

 

Λεμφαδένες

 • Χωρίς διόγκωση (>1εκ)

 

Σκελετός

 • Μορφολογία

 • Όρια (φλοιός ομαλός, χωρίς διακοπή)

 • Οστικές δομές

 • Χωρίς περιγεγραμμένες υπό- ή υπέρπυκνες περιοχές

 • Μηριαίες κεφαλές (στρογγυλές, κεντραρισμένες στην κοτύλη)

 • Ιερολαγόνιες αρθρώσεις (ομαλές, φυσιολογικού πάχους)

 • Ηβική σύμφυση

 • Σήμα μυελού των οστών όμοιο με του λίπους

Υποδόριος ιστός &  μύες

 • Πυκνότητα, έκταση

 • Όρια, συμμετρία

 

Μήτρα

 • Θέση, σχήμα, όρια (ομαλό περίγραμμα)

 • Πυκνότητα

 • Μητρική κοιλότητα (μορφολογία, μέγεθος, πυκνότητα, περιεχόμενο)

 • Χαρακτηριστικά σήματος

Τράχηλος, κόλπος

 • Θέση, μέγεθος, όρια

 

Ωοθήκες

 • Θέση, μέγεθος, πυκνότητα, συμμετρία

 • Χωρίς μάζες μαλακών ιστών ή πυκνότητας υγρού

 • Χαρακτηριστικά σήματος