Πύελος Άρρεν - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Ανώνυμα

 • Μορφολογία, πάχος, συμμετρία

 • Λαγόνια (σχήμα)

 • Λαγονοψοίτης μυς (μέγεθος, πυκνότητα, συμμετρία)

 • Χαρακτηριστικά σήματος

Εντερικές δομές

 • Θέση, πάχος τοιχώματος (χωρίς περιγεγραμμένη πάχυνση)

 • Καλά σκιαγραφημένος αυλός, χωρίς μάζα μαλακού ιστού

 

Περιορθικό λίπος

 • Πυκνότητα λίπους

 • Χωρίς διήθηση ή μάζες

 • Σήμα λίπους

Ισχιο-ορθικός βόθρος

 • Συμμετρία

 • Χωρίς μάζες ή λεμφαδενοπάθεια

 

Ουροδόχος κύστη

 • Επαρκή διάταση

 • Ομαλό περίγραμμα

 • Πάχος τοιχώματος

 

Αγγεία

 • Διάμετρος, πορεία

 • Χωρίς ασβεστώσεις τοιχώματος

 

Λεμφαδένες

 • Χωρίς διόγκωση (>1εκ)

 

Σκελετός

 • Μορφολογία

 • Όρια (φλοιός ομαλός, χωρίς διακοπή)

 • Οστικές δομές

 • Χωρίς περιγεγραμμένες υπό- ή υπέρπυκνες περιοχές

 • Μηριαίες κεφαλές (στρογγυλές, κεντραρισμένες στην κοτύλη)

 • Ιερολαγόνιες αρθρώσεις (ομαλές, φυσιολογικού πάχους)

 • Ηβική σύμφυση

 • Σήμα μυελού των οστών όμοιο με του λίπους

Υποδόριος ιστός &  μύες

 • Πυκνότητα, έκταση

 • Όρια, συμμετρία

 •  

Σπερματοδόχες κύστεις

 • Θέση (πίσω από την ουροδόχο κύστη)

 • Μέγεθος, συμμετρία

 • Γωνία μεταξύ αυτών και ουροδόχου κύστης

 • Χαρακτηριστικά σήματος

Προστάτης

 • Θέση (κεντρικά στον κυστικό αυχένα)

 • Μορφολογία (σφαιρικός)

 • Μέγεθος

 • Πυκνότητα (ομοιογενής)

 • Χωρίς αποτιτανώσεις

 • Χωρίς ετερόπλευρη ανομοιογενή σκιαγράφηση

 • Ομοιογενές σήμα

Όρχεις

 

 • Ζεύγος, συμμετρία, μέγεθος

 • Ομοιογενές σήμα (↑Τ2)

 • Χωρίς περιγεγραμμένη ή διάχυτη μεταβολή σήματος

Όσχεο

 

 • Μέγεθος μορφολογία

 • Μικρή ποσότητα υγρού

Ελυτροειδής χιτώνας

 

 • Ομαλά, σαφή όρια

 • Πάχος

Επιδιδυμίδα

 

 • Ανατομία (κεφαλή, ουρά)

 • Θέση, μέγεθος (συμμετρία)

 • Εσωτερική δομή

Βουβωνικός πόρος

 

 • Μορφολογία, μέγεθος, πορεία

Σηραγγώδες σώμα

 

 • Μέγεθος, συμμετρία

 • Εσωτερική δομή μελικηρήθρας

Σπογγώδες σώμα

 

 • Μέγεθος, ουρήθρα