Πάγκρεας - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Γενικά

 • Θέση, μορφολογία

 • Μέγεθος ανά ηλικία

 • Φυσιολογική λόβωση (από ίσια όρια σε ενήλικα, αυξάνεται η λόβωση με τη γήρανση)

 • Ομαλό περίγραμμα

 • Παρέγχυμα (ομοιογενές σε νέους, που γίνεται ελαφρώς ανομοιογενές σε ηλικιωμένους)

 • Χωρίς εστιακές βλάβες (αποτιτανώσεις, κύστεις, μάζες)

 • Χωρίς περιπαγκρεατικό υγρό (συνήθως περινεφερικά, ελάσσων επίπλου, παρακολικές αύλακες)

 • Φυσιολογική παρα-αορτική περιοχή

 

Παγκρεατικός  πόρος

 • Πάχος

 • Χωρίς απόφραξη, ή διάταση

 • Κατάληξη στο φύμα του Vater με το ενδοπαγκρεατικό κοινό χοληδόχο πόρο

 

Περιπαγκρεατικό λίπος

 • Πυκνότητα λίπους

 • Χωρίς διήθηση ή υγρό