Νεφροί - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Γενικά

 • Ζεύγος, θέση, ομαλό περίγραμμα

 • Πάχος παρεγχύματος (φλοιού, μυελού)

 • Πυκνότητα

 

Κάλυκες

 • Σχήμα, πάχος, ομοιογενές περιεχόμενο

 

Πύελος

 • Ανατομία, συμμετρία, μέγεθος

 • Χωρίς διάταση

 • Περιεχόμενο ομοιογενές (πυκνότητα υγρού)

 

Ουρητήρες

 • Χωρίς διπλασιασμό, πορεία

 • Χωρίς κώλυμα

 • Φυσιολογικό περιουρητηρικό λίπος

 • Σχεδόν ταυτόχρονη σκιαγράφηση μετά από έγχυση σκιαγραφικού

 

Περινεφρικός χώρος

 • Πυκνότητα λίπους

 • Περιτονίες (πορεία, πάχος, χωρίς διήθηση ή περιγεγραμμένη πάχυνση)

 • Χωρίς μάζες, υγρό

 • Σήμα λίπους