Αγγεία - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Αγγεία

CT

Επιπλέον σε MRI

Γενικά

  • Θέση, μέγεθος, διάμετρος

  • Σκιαγράφηση αυλού σε έγχυση σκιαγραφικού

  • Χωρίς ασβεστώσεις, θρομβώσεις, διαχωρισμό

  • Σήμα υγρού