Ήπαρ - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Γενικά

 • Θέση (κάτω του δε ημιδιαφράγματος)

 • Μέγεθος ανά ηλικία

 • Όρια (σαφή, ομαλά)

 • Εσωτερική δομή (ομοιογενής)

 • Χωρίς εστιακές βλάβες

 

Ηπατική πύλη

 • Ηπατική αρτηρία

 • Κοινός χοληδόχος πόρος

 • Πυλαία φλέβα

 • Χωρίς μάζα ή λεμφαδενοπάθεια

 

Ενδοηπατικά χοληφόρα

 • Πορεία (φυγόκεντρη)

 • Πάχος

 • Μη ορατά μετά από έγχυση σκιαγραφικού

 • Χωρίς αέρα ή λίθους

 

Εξωηπατικά χοληφόρα

 • Πορεία
  (από την ηπατική πύλη προς την κεφαλή του παγκρέατος)

 • Πάχος

 • Πυκνότητα ομοιογενούς υγρού

 • Χωρίς αέρα ή λίθους

 • Περιεχόμενο ομοιογενές με σήμα υγρού

Χοληδόχος κύστη

 • Μέγεθος, σχήμα, ομαλό περίγραμμα

 • Φυσιολογικό πάχος τοιχώματος

 • Χωρίς περιχολοκυστικό υγρό

 • Περιεχόμενο
  (ομοιογενές, πυκνότητας υγρού, χωρίς λίθους υπό- ή υπέρπυκνους, χωρίς αέρα)

 • Περιεχόμενο
  (ομοιογενές, σήματος υγρού, χωρίς λίθους υψηλού ή χαμηλού σήματος, χωρίς αέρα)

Πλευροφρενική γωνία

 • Χωρίς πλευριτικό υγρό, διήθηση ή μάζες