Κροταφογναθική Άρθρωση - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Κόνδυλος

 • Κυλινδρικό σχήμα (στεφανιαία)
 • Σφαιρικό σχήμα (οβελιαία)
 • Σχήμα (πίσω κυρτό)

 

Αρθρική επιφάνεια

 • Όρια ομαλά, σαφή

 

Χώρος άρθρωσης

 • Πάχος
 • Χωρίς συλλογή

Φλοιός

 • Πάχος, χωρίς υποχόνδρινες αλλοιώσεις, χωρίς οστεόφυτα
 • Σήμα μυελού των οστών ανάλογο λίπους
 • Χωρίς περιγεγραμμένες μεταβολές σήματος

Διάρθριος δίσκος

 

Στεφανιαίο επίπεδο:

 • Μορφολογία
  (σωληνώδης ή κυλινδρικό)
 • Πάχος (ομοιόμορφο, 2-3 χιλ.)
 • Θέση
  (καλύπτει το κόνδυλο ΟΠ και δεν εξέχει έσω & έξω αυτού)

Οβελιαίο επίπεδο:

 • Μορφολογία (πρόσθιος σύνδεσμος, ενδιάμεση ζώνη, οπίσθιος σύνδεσμος)
 • Θέση με τη γνάθο σε ηρεμία
  (οπίσθιος σύνδεσμος 11-12η ώρα σε σχέση με την περιφέρεια του κονδύλου)
 • Θέση με το στόμα ανοιχτό
  (πρόσθιος σύνδεσμος μπροστά από τον κόνδυλο ή περίπου 11η ώρα σε σχέση με την περιφέρεια του κονδύλου)

Μαλακοί ιστοί

 • Μύες (μασητήρας, έξω πτερυγοειδής)
 • Περιαρθρικό λίπος
 • Χωρίς μάζες ή διήθηση

 

Οστά

 • Βάση κρανίου, έξω ακουστικός πόρος, μαστοειδής απόφυση
 • Όρια σαφή, ομαλά, ανέπαφα