Λιθοειδή - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Λιθοειδή

CT

Επιπλέον σε MRI

Γεφυρο-παρεγκεφαλιδική γωνία

 • Πάχος και συμμετρία των οστικών τμημάτων του έσω ακουστικού πόρου

 • Αραχνοειδής χώροι, συμμετρικοί, φυσιολογικού μεγέθους, χωρίς μάζες

 • ΚΝ7, ΚΝ8, στέλεχος

 • Δεξαμενή (ένταση σήματος, συμμετρία, χωρίς μάζες ή αγγεία)

 • Στέλεχος
  (χωρίς απομυελίνωση ή μάζες)

 • Σημείο εισόδου του ΚΝ8 στο στέλεχος

Μαστοειδείς κυψέλες &  Άντρο

 • Ανατομία, πνευμάτωση

 • Όρια
  (πάχος τοιχώματος, ομαλό περίγραμμα, χωρίς διακοπή)

 • Χωρίς μάζες ή σκίαση πυκνότητας υγρού

 • Κυτταρική ανατομία: (κύτταρα μικρά, μεγάλα ή μικτά)

 • Χωρίς ένταση υγρού

Έσω ακουστικός πόρος

 • Σχήμα, πορεία, πάχος, οστικά όρια

 • ΚΝ7 - ΚΝ8
  (πάχος, πρόσληψη σκιαγραφικού)

 • ΚΝ7 - ΚΝ8
  (πορεία-ευθεία & συνεχής, πάχος-ομοιόμορφο χωρίς διόγκωση, χωρίς ενίσχυση σήματος)

Κοχλίας & Ημικύκλιοι σωλήνες

 • Ανατομία, Διαμόρφωση, Ομαλά όρια

 • Τυμπανική κοιλότητα
  (πνευμάτωση, όρια, ανατομία)

 • Ακουστικά οστάρια
  (παρουσία, σχήμα)

 • Χωρίς απεικόνιση μάζας μαλακού ιστού ή σήμα υγρού