Κρανίο - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Κρανίο

 • Μορφολογία

 • Περίγραμμα
  (ομαλό, σαφή όρια, χωρίς διόγκωση, οστικές εξοστώσεις, λυτικές ή οστεοβλαστικές περιοχές)

 

Παραρρίνιοι κόλποι

 • Ανατομία, πνευμάτωση

 • Όρια
  (πάχος τοιχώματος, ομαλότητα, συνέχεια περιγράμματος)

 • Χωρίς πάχυνση βλεννογόνου, ή συλλογή υγρού

 • Χωρίς καταστροφή οστού

 • Ιγμόρεια
  (χωρίς προβολή ρίζας δοντιού)

 

Ρινική κοιλότητα

 • Πνευμάτωση, διάφραγμα, κόγχες (άνω, μέση, κάτω: πάχος)

 

Οφθαλμική κοιλότητα

 • Μορφολογία
  (συμμετρία, μέγεθος, φυσιολογικός κώνος)

 • Τοιχώματα
  (σαφή, οξύ, χωρίς λύση ή διάταση)

 • Οφθαλμός
  (θέση, μέγεθος, σφαιρικός, συμμετρία, πυκνότητα, πάχος τοιχώματος)

 • Μύες
  (θέση, πορεία, πυκνότητα, πάχος)

 • Οπτικό νεύρο (πορεία, πάχος)

 • Οφθαλμική φλέβα (πορεία, πάχος)

 • Οπισθοβολβικό λίπος
  (καθαρό, χωρίς μάζες)

 • Περιεχόμενο οφθαλμού: ένταση σήματος υγρού

Δακρυϊκός αδένας

 • Μέγεθος, θέση, συμμετρία

 • Χωρίς διόγκωση, χωρίς λύση διπλανού οστού

 • Ομοιογενής πυκνότητα, χωρίς υπόπυκνες εστίες, σαφή όρια

 • Σήμα ομοιογενές

 • Χωρίς εστίες χαμηλού ή υψηλού σήματος