Άρθρωση Ισχίου - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Μηριαία κεφαλή

 • Σχήμα, Θέση, Αμφοτερόπλευρη συμμετρία

 • Γωνία μηριαίου αυχένα

 • Σήμα (ομοιογενές, ανάλογο λίπους, χωρίς περιγεγραμμένη βλάβη όπως ισχαιμική νέκρωση, ή διάσπαρτο μυελικό οίδημα)

Κοτύλη

 • Σχήμα, στρογγυλή, συμμετρία

 

Χώρος άρθρωσης

 • Μηριαία κεφαλή καλύπτεται από τα όρια της κοτύλης

 • Φυσιολογικό πλάτος

 • Αρθρικές επιφάνειες (ομαλό περίγραμμα)

 • Φυσιολογικό πάχος φλοιού στις αρθρικές επιφάνειες

 • Χωρίς οστεόφυτα

 • Χωρίς υποχόνδρινες αλλοιώσεις

 

Μηριαία διάφυση

 • Ομαλά όρια

 • Φυσιολογικό πάχος φλοιού

 • Σήμα μυελού
  (ομοιογενές, ενήλικα πριν τα 25 έτη)

Μύες

 • Ανατομία, πορεία

 • Αμφοτερόπλευρη συμμετρία

 • Ομοιογενές σήμα

 • Χωρίς περιγεγραμμένη χαμηλού ή υψηλού σήματος περιοχή

Αγγεία, Νεύρα

 

 • Πορεία, χωρίς περιγεγραμμένη διόγκωση

Άλλες δομές

 • Χωρίς λεμφαδενοπάθεια

 • Όργανα πυέλου
  (ουροδόχος κύστη, προστάτης & σπερματοδόχες κύστεις ή μήτρα & εξαρτήματα, έντερο, λεμφαδένες)