Μαστοί - Τι να προσέχουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Παρέγχυμα

 • Μέγεθος, συμμετρία

 • Επέκταση σε σχέση με το λίπος (ηλικιακή εκφύλιση)

 • Συμμετρική ανάπτυξη του αδενικού ιστού

 • Ομοιόμορφη υποδιαίρεση του λίπους

 

Εικόνες χωρίς σκιαγραφικό

 

 • Χωρίς εστίες υψηλού ή χαμηλού σήματος στο παρέγχυμα ή το λίπος (κύστεις, συμπαγείς όγκοι, ακτινοειδείς βλάβες)

Εικόνες με σκιαγραφικό

 

 • Χωρίς ιδιαίτερη παθολογική πρόσληψη (σήμα >70% του αρχικού σήματος στην πρώιμη φάση)

 • Χωρίς παθολογική πρόσληψη σε καθυστερημένη λήψη

 • Πρώιμη, πρόσληψη της θηλής (επιβεβαιώνει την έγχυση)

Δέρμα & υποδόριο

 • Πάχος, χωρίς εισολκή

 • Χωρίς διόγκωση

 

Μασχάλη

 • Χωρίς λεμφαδενοπάθεια