Άρθρωση Ώμου - Τι να προσέξουμε κατά τη γνωμάτευση

 

Δομές

CT

Επιπλέον σε MRI

Κεφαλή βραχιονίου

 • Θέση (κεντρικά της άρθρωσης, δεν βρίσκεται σε υψηλή θέση στη γλήνη)

 • Μορφολογία (ψηλά στρογγυλή σε εγκάρσια τομή, χαμηλότερα υπάρχει η αύλακα του δικεφάλου μπροστά και το όγκωμα πίσω)

 • Περίγραμμα (ομαλό, σαφές)

 • Χωρίς οστεόφυτα

 • Χωρίς υποχόνδρινες αλλοιώσεις

 • Σήμα μυελού (ομοιογενές, ανάλογο λίπους σε κεφαλή και διάφυση)(σήμα ανάλογο ενήλικα πριν τα 25 έτη)

 • Φυσιολογικό αρθρικό χόνδρο

Χώρος άρθρωσης

 • Πάχος

 • Χωρίς αύξηση ενδοαρθρικού υγρού

Γλήνη

 • Χωρίς οστεόφυτα

 

 • Μέγεθος ανάλογο της βραχιόνιας κεφαλής

 • Ομαλή αρθρική επιφάνεια

 • Φλοιός (πάχος, χωρίς διακοπή)

 • Χωρίς υποχόνδρινες αλλοιώσεις

 • Σήμα μυελού

 • Αρθρικός χόνδρος

 • Επιχείλιος χόνδρος
  (τριγωνικός σε τομή, σταθερά εφαπτόμενος στη γλήνη- προσοχή σε παραλλαγές)

Ακρώμιο & Κλείδα

 • Φυσιολογική εξέλιξη, μορφολογία

 

Ακρωμιοκλειδική άρθρωση

 • Μορφολογία

 • Πάχος

 • Χωρίς υπερτροφία

 • Φυσιολογικό υποακρωμιακό λίπος

 • Υποακρωμιακός θύλακος χωρίς υγρό, ορατός, χωρίς παρεκτόπιση

Στροφικό πέταλο & Τένοντας δικεφάλου

 

 • Υπερακάνθιος, Υποακάνθιος, Ελάσσων στρογγύλος, υποπλάτιος μύς

 • Μορφολογία, θέση

 • Πορεία στη βραχιόνια κεφαλή

 • Ομοιογενές σήμα τενόντων

 • Χωρίς υψηλό σήμα σε Τ2

 • Χωρίς υγρό περίξ τενόντων

 • Μακρής τένοντας δικεφάλου εντός της αύλακας δικεφάλου

 • Χαμηλό σήμα

 • Χωρίς διακοπή (ασυνέχεια)

 • Φυσιολογικό πάχος

 • Χωρίς αυξημένη ποσότητα υγρού στο έλυτρο της μακριάς κεφαλής του δικεφάλου

 • Χωρίς υγρό σε θυλάκους (υποκορακοειδή, υποδελτοιδή, υποπλάτιο)

Μύες ,

Πνεύμονες, Μαλακά μόρια

 • Σχήμα

 • Θέση

 • Χαρακτηριστικά σήματος