Οστεομυελίτιδα

 

Στάδια

Οξεία

Υποξεία

Χρόνια

Ορισμός

 • έως 2 εβδομάδες από την αρχική προσβολή (± σηπτική αρθρίτιδα)

 • από ένα ως μερικούς μήνες από την αρχική προσβολή

 • μήνες έως και έτη μετά την αρχική προσβολή

Μηχανισμός

 • αιματογενής διασπορά

 • κατά συνέχεια ιστού

 • ιατρογενής

 • επιπλοκή τραυματισμού ή χειρουργίου

 • ατελώς θεραπευμένης οξείας οστεομυελίτιδας

 • επιπλοκή τραυματισμού ή χειρουργίου

 • ατελώς θεραπευμένης οξείας οστεομυελίτιδας

 • επιλοίμωξη

Εικόνα - Απεικόνιση

 • εκτεταμένη φλεγμονώδης απόκριση

 • σχηματισμός εξιδρώματος

 • αύξηση ενδοστικής πίεσης

 • στάση του αίματος

 • θρόμβωση

 • οστική νέκρωση

 • καταστροφή φλοιού, υπέγερση περιοστέου

 • διασπορά στα μαλακά μόρια

 • α/α (απαιτείται 30-50% οστική αραίωση):

  • πρώτες 7-10 μέρες – αρνητική

  • > 10 μέρες: υπέγερση περιοστέου, καταστροφή φλοιού, οστεολυτική εστία, περιοστική αντίδραση (μονοστρωματική ή “φλοιού κρεμμυδιού”)

 • εντοπισμένη οστική προσβολή

 • ενδοστική κοιλότητα με σκληρυντικά όρια “απόστημα Brodie” οστού (απόλυμα)

 • εκτεταμένη οστική σκλήρυνση

 • Απόλυμα (sequestrum): λόγω οστικής νέκρωσης περιβάλλεται από παχιά περιοστική αντίδραση με σχηματισμό νέου οστού (involucrum-νεκροθήκη)

 • ενδοφλοιώδες συρίγγιο (cloaca): επικοινωνία μεταξύ μυελού και περιοστέου

 • συρίγγιο (sinus): μεταξύ μυελού και δέρματος

 • οστεοσκλήρυνση με παραμόρφωση του σχήματος

 • οστεολυτικές εστίες με κεντρικά σκληρυντικού (νεκρωμένου) οστού