Προσέγγιση Οστικών Όγκων

 

 Παράμετροι  
 Διάγνωσης

 • Ηλικία

 • Φύλο

 • Εντόπιση στο σκελετό

 • Μέγεθος

 • Αριθμός βλαβών

 • Παρουσία μάζας μαλακών μορίων

 • Απεικόνιση:

  • α/α &  CT: ρόλο στη διάγνωση

  • MRI & CT + σπινθηρογράφημα: ρόλο στη παρακολούθηση (ανταπόκριση στη θεραπεία ή πιθανή υποτροπή)

 Πρότυπο οστικής  
 Καταστροφής –  
 Ζώνη  
 Μετάπτωσης

 • Γεωγραφικό πρότυπο:

  • σαφή όρια-λεπτή ζώνη μετάπτωσης, ±σκληρυντικό χείλος παραπέμπει σε μη επιθετική εξεργασία

 • “Κηλιδώδες-σκωροφαγωμένο” (moth-eaten) πρότυπο:

  • ασαφή όρια και ευρεία ζώνη μετάπτωσης παραπέμπει σε επιθετική εξεργασία

 • Διαβρωτικό πρότυπο (permeated):

  • πολλαπλές μεσαίου μεγέθους και μικρές συρρέουσες οστεολύσεις παραπέμπουν σε επιθετική εξεργασία

     (Επιθετική εξεργασία: κακοήθεια, οστεομυελίτιδα, ιστιοκύττωση-Χ)

 Ανάλυση
 Οστεόλυσης

 

 • Όγκοι:

  • Οστεολυτικοί

  • Οστεοσκληρυντικοί

  • Μικτοί

 Θεμέλια ουσία

 • Θεμέλια ουσία «matrix»:

  • Είναι ο τύπος του ιστού από τον οποίο προέρχεται μια βλάβη ,πχ οστίτης, χόνδρινος, ινώδης, λιπώδης)

 • Χόνδρινος ιστός: αποτιτανώσεις στικτές «κόμμα, τόξο, δακτυλίδι ή ποπ κόρν»

 • Οστεογενείς βλάβες: σαν «σύννεφο ή ελεφαντοστό»

 Διαπλάτυνση 
 Οστού &

 Διήθηση Φλοιού

 • Απόκριση του φλοιού σε νεοπλασία, με βάση την εντόπιση και την επιθετικοτητά της.

 • Βλάβη στο μυελό που μεγαλώνει εγκαρσίως προκαλεί εντύπωμα στο ενδόστεο.

 • Επιθετική βλάβη που δεν επιτρέπει εναπόθεση νέου οστού από το περιόστεο, τότε ο φλοιός διηθείται και διαβρώνεται.

 • Λιγότερο επιθετική βλάβη δείχνει το οστό μεγαλύτερο λόγω εναπόθεσης νέου οστού περιοστικά.

 • Νεοπλασίες που διηθούν το φλοιό και συνοδεύονται από μάζα συστάσεως μαλακών μορίων: οστεοσάρκωμα, σάρκωμα Ewing, λέμφωμα

 Μέγεθος &
 Αριθμός

 • Παρόμοιες βλάβες που διαφέρουν σε μέγεθος:

  • < 1.5 εκ: οστεοειδές οστέωμα

  • > 1.5 εκ: οστεοβλάστωμα

  • < 3 εκ: ινώδες έλλειμμα

  • > 3εκ: μη οστεοποιό ίνωμα

 • Βλάβη στο μυελό:

  • 1-2 εκ: ενχόνδρωμα

  • > 5εκ: χονδροσάρκωμα

 • Πολλαπλές οστεοσκληρυντικές βλάβες:

  • Μεταστατική νόσος

  • Οστεοποικίλωση (οστικές νησίδες πέριξ αρθρώσεων)

 • Πολλαπλές οστεολύσεις > 40 ετών

  • Μεταστάσεις

  • Πολλαπλό μυέλωμα

  • Μεταστατικό μη Hodgkin λέμφωμα

  • Καλοήθεις βλάβες όπως “καφεοειδείς” όγκοι υπερπαραθυρεοειδισμού

 Περιοστική
 Αντίδραση

 • Περιοστικός νεοσχηματισμός οστού:

  • Μονοστρωματική ή συμπαγής, χωρίς να διακόπτεται:

   • μη επιθετική, αργά αναπτυσσόμενη βλάβη που επιτρέπει χρονικά την περιχαράκωση

  • Πολυστρωματική  ή σαν “φλοιό κρεμμυδιού”:

   • ενδιάμεσης επιθετικότητας βλάβη, με αδυναμία του οστού να την περιχαρακώσει

  • Διακοπτόμενη μονό- ή πολυστρωματική:

   • διάρρηξη του περιοστέου συνιστά επιθετική βλάβη

  • Ακτινωτή μορφολογία ή σαν “όρθιες τρίχες”:

   • επιθετική βλάβη υπερ κακοήθειας.

   • καλοήθεις βλάβες: μηνιγγίωμα, υπερπλασία μυελού στη θαλασσαιμία.

  • Τρίγωνο Godman:

   • υπέγερση του περιοστέου λόγω υποκείμενης βλάβης με ανώριμο οστίτη ιστό

   • κακοήθεις βλάβες: οστεοσάρκωμα

   • καλοήθεις βλάβες: λοίμωξη, περιοστικό αιμάτωμα