Οστεονέκρωση

 

 Γενικά

 • Μη αναστρέψιμη οστική ισχαιμία (σχεδόν αποκλειστικά σε περιοχές με λιπώδη μυελό)

 • 30-40 ετών

 • 5-6 ετών στην LCP

 Εντόπιση
 • στην επίφυση ή στο υποχόνδρινο οστό: “άσηπτη ή ανάγγεια νέκρωση”

 • στην μετάφυση ή διάφυση: “οστικό έμφρακτο”

 • Προκαλεί Δευτεροπαθή οστεροαρθρίτιδα

 • στα παιδιά: Οστεοχονδρίτιδα Legg-Calve- Perthe’s (LCP)

 • ισχίο (72% αμφοτερόπλευρη)

 • σκαφοειδές

 • μηνοειδές: νόσος Freiberg

 • μηριαίοι κόνδυλοι

 • επιγονατίδα

 • αστράγαλος

 • σκαφοειδές ταρσού

 • κάτω γνάθος

 • σπόνδυλοι: νόσος Kummel

Στάδια Οστεονέκρωσης κατά ARCO

(Association Research Circulation Osseous)

I

Αρνητική α/α. Σε MRI σημείο «ζώνης» (band-like sign)

II

Οστεολυτικές αλλοιώσεις με σκληρυντικό όριο

III

Λεπτή ακτινοδιαυγαστική γραμμή κάτω από το φλοιό, που αντιστοιχεί σε υποχόνδρινο κάταγμα (σημείο “μηνίσκου”)

IV

Καθίζηση αρθρικής επιφάνειας

V

Εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα

Άλλα ευρήματα:

 • Σημείο διπλής γραμμής (double-line sign) σε Τ2: όρια νεκρωμένου - υγειούς οστού

 • Εξωτερικά χαμηλής έντασης σήμα: αντιδραστική σκλήρυνση

 • Εσωτερικά υψηλής έντασης σήμα: κοκκιωματώδης ιστός

 • 30-50% διάχυτο οστικό οίδημα

 • αρθρική συλλογή