Επιπλοκές Καταγμάτων

 

Επιπλοκές Καταγμάτων

Άμεσες

 • Σύνδρομο λιπώδους εμβολής
  (Αποτελεί όχι συχνή, αλλά σοβαρότατη επιπλοκή των καταγμάτων ιδίως των μακρών οστών με ιδιαίτερη κλινική εικόνα)
 • Ισχαιμική συρρίκνωση ή σύνδρομο του Volkmann
  (Είναι βαρύτατη επιπλοκή που συμβαίνει συνήθως σε κατάγματα της περιοχής του αγκώνα, αλλά και του αντιβράχιου)
 • Σύνδρομο διαμερίσματος (αύξηση της πίεσης που συμπιέζει τα νεύρα, τα αγγεία, τους μύες και προκαλεί έλλειψη οξυγόνωσης με κίνδυνο ισχαιμίας)
 • Χωρίζεται σε οξεία, υποξεία και χρόνια
 • Κάκωση ή τρώση των αγγείων και νεύρων
 • Τρώση σπλάχνου

Απώτερες

 • Μετατραυματική Οστεομυελίτιδα:
  • 7-10 μέρες τα πρώτα ακτινολογικά ευρήματα φλεγμονής, περιοστική αντίδραση φυλλων βιβλίου ή παρασχίδων, η οποία επεκτείνεται συνήθως κάτωθεν της καταγματικής γραμμής.
  • Με την εξέλιξη παρουσία οστεολυτικών περιοχών που περιβάλλονται από σκληρυντική ζώνη (προσπάθεια περιορισμού φλεγμονής)
  • Υποπεριοστικό απόστημα (αποχωρίζει το περιόστεο από το συμπαγές οστό)
  • Νεκρωμένο οστό: ακτινοσκιερές νησίδες με διαυγαστική άλω
 • Μετατραυματική οστεοποίηση μαλακών μορίων ή οστεοποιός μυΐτιδα
 • Επώδυνη μετατραυματική οστεοπόρωση ή οστική ατροφία του Sundeck
 • Ισχαιμική (άσηπτη) νέκρωση
 • Βράχυνση μέλους
 • Πώρωση σε πλημμελή θέση
 • Σχηματισμός λίθων στο ουροποιητικό σύστημα